Läs senare

5 cm – en öppning eller en begränsning?

23 Feb 2011

Jag tittar över axeln på en elev som arbetar ensam i sin matematikbok. Uppgiften är att räkna ut skillnaden mellan två fåglars längd, där den ena fågeln är 35 centimeter lång och den andra 40 centimeter. När jag står där och läser talet blir jag nyfiken på om eleven kan uppskatta 35 respektive 40 centimeter. Eleven visar med händerna och jag förstår att eleven inte alls är säker så vi undersöker, diskuterar och jämför tillsammans. När jag ser tillbaka på det här tillfället inser jag att om vi inte hade gjort så som vi gjorde hade eleven enbart haft till uppgift att flytta siffror i en matematikbok och kanske gått miste om att diskutera, Foto: Helga Jonssonundersöka och jämföra längd, vilket borde ha varit uppgiftens syfte och som också är ett uppdrag i kursplanen. Att arbeta ensam begränsar elevens lärande och det är själva begränsningen som jag funderar på.

Jag som representant för vuxenvärlden hade begränsat elevens lärande till enbart sifferflyttning om eleven inte hade fått förutsättningar för att undersöka, diskutera och jämföra tillsammans med mig (eller någon annan). Jag undrar om det finns andra saker i skolan som begränsar lärandet och kommer direkt att tänka på tallinjen. De tallinjer som används av yngre elever börjar oftast med en nolla vilket gör att eleverna får en bild av att det inte finns några tal före noll. Det blev tydligt för mig när jag pratade med ett barn och insåg att barnet inte visste någonting om negativa tal. Om det berodde på tallinjen vet jag inte men att räkna ut 1 minus 4 var, enligt barnet, en omöjlighet eftersom det inte finns några tal före 0.

Så utifrån mina ”skolbegränsarfunderingar” sänder jag några pedagogiska tankenötter till oss som arbetar i och för skolan: Vad grundar vi våra val på då vi köper in matematikböcker? Vad är det för matematiskt material vi förser våra elever med och hur motiverar vi att eleverna ska använda just det materialet? Hur insatta är de som förser skolor med matematiskt material i vårt uppdrag? Vad fokuserar vi på i de matematiska samtalen vi har med våra elever? Vad händer med elevernas matematiska utveckling när vi säger ja till deras tankar, nyfikenhet och kreativitet och vad händer när vi säger nej? Vad händer när vi ställer öppna respektive stängda frågor? Prioriterar du och jag pedagogiska samtal om matematik i den personalgrupp där vi är verksamma? Arbetar du och jag aktivt och medvetet för att ge eleverna förutsättningar till att utvecklas matematiskt genom det innehåll och material som vi presenterar för eleverna?

Jag ifrågasätter inte någons kompetens, jag ifrågasätter begränsningen. Vi fastnar ofta i det gamla och invanda och kanske är det också en del i själva begränsningen. Vi i skolan pratar dagligen om utveckling i olika sammanhang, det kan vara skolutveckling, kompetensutveckling och Individuell utvecklingsplan. Men för att undervisningen och vi ska utvecklas behöver vi också vara medvetna om vad som begränsar. När vi vet det kan vi sätta igång att utveckla.

ur Lärarförbundets Magasin