Läs senare

Banbrytande bok om flippat klassrum

25 Jan 2014

I Flipped Classroom – det omvända arbetssättet får läsaren följa Daniel Barkers många insikter som lärare. Han reflekterar över och ifrågasätter hela tiden sitt eget sätt att undervisa. Som lärare är det lätt att känna igen sig.

I det flippade klassrummet, också kallat det ”omvända klassrummet”, byter lärarens genomgångar plats med elevens hemarbete. I stället för att ägna större delen av lektions­tiden till genomgångar får eleverna i läxa att titta på en filmad genomgång på Youtube innan nästa lektion. Lektionstiden kan sedan användas till lärande elevdiskussioner och uppgifter knutna till filmklippets innehåll. Eleverna får mer tid för arbete och stöd av läraren i skolan och slipper sitta hemma och försöka lösa uppgifter som föräldrarna kanske inte kan hjälpa till med. Daniel Barker menar att arbetssättet sätter elevens lärande i centrum: ”Flipped Classroom handlar om individanpassat lärande i stället för individanpassad undervisning.”

Boken är mycket lättläst. Här beskrivs bland annat forskning som ligger till grund för arbetssättet. Det finns också tips på vad man ska tänka på om man vill göra en film och hur man kan lägga upp lektionen efter.

Eleverna lär sig inte nödvändigtvis mer bara för att de ser ett Youtube-klipp hemma innan lektionen. Det är inte filmerna i sig som leder till framgång, utan resultatet är helt beroende på vad läraren gör av lektionen efter. Arbetssättet ställer höga krav på läraren.

Jag tycker att kapitlet som handlar om ”Peer Instruction”, som innebär att eleverna diskuterar och lär sig av varandra, är särskilt intressant. För att kunna överföra sin kunskap till andra, liknande problem, måste eleverna utveckla sin begreppsförståelse. Det är i dialogen mellan dem som förståelsen kan utvecklas. Därför är det viktigt att skapa möjlighet till dialog så att de kan resonera och argumentera kring olika begrepp, poängterar författaren.

Flipped Classroom vänder sig främst till lärare på högstadiet och gymnasiet, men kan läsas av alla lärare. Bokens lilla format (drygt 100 sidor) och att Daniel Barker delar med sig av sina personliga erfarenheter på ett opretentiöst sätt och har ett banbrytande sätt att tänka om undervisning gör att jag gärna rekommenderar den. Vem vill inte öka motivationen hos sina elever och låta deras lärande stå i centrum? Och vem brottas inte med sin prestationsångest när man vet att fler än de egna eleverna kan se ens genomgångar på Youtube?

Flipped Classroom – det omvända arbetssättet
Daniel Barker
Natur & Kultur

ur Lärarförbundets Magasin