Läs senare

Eleverna övertygade mig att pröva nytt

Det är dags för oss lärare att släppa kontrollen

29 Aug 2013

Foto: Helga JonssonFör ett och ett halvt år sedan sade jag nej till ett önskemål som mina elever hade. Det kändes inte helt okej att säga nej när de väldigt gärna ville, men jag tvekade eftersom jag var osäker på hur jag ställde mig till deras fråga.

Tiden gick och i våras började vi arbeta med skala, ett område som kan upplevas svårt och abstrakt om man bara får arbeta teoretiskt. Fram med multikuber. Snart översvämmades golv och bord av färgglada kuber och eleverna byggde, prövade, omprövade, diskuterade och löste de abstrakta problemen genom att arbeta konkret. Byggandet av förstoringar och förminskningar gjorde att de ganska fort förstod vad skala innebär och använde matematiska begrepp som naturlig storlek, 1:1, 3:1 och förminskning när de diskuterade, motiverade, argumenterade och byggde sina figurer tillsammans. Eleverna uttryckte själva att det var ett bra sätt att lära sig skala på och ville inte sluta när arbetstiden närmade sig sitt slut.

Helt plötsligt kom tre elever rusandes mot mig och ropade: ”Vi har kommit på ett argument för att använda Minecraft i skolan!” Den här gången sa jag inte nej utan bad dem att komma med argument så att Minecraft kan kopplas till läroplanens ämnen och förmågor. Argumenten lät inte vänta på sig: ”Vi kan arbeta med skala när vi bygger i Minecraft”, ”Vi kan använda geologi när vi letar efter mineraler i gruvor”, ”När vi klickar på ett block står det vad det heter på engelska”, ”Vi får avgöra rimligheter”, ”Vi använder olika färgkombinationer och kan bygga konstverk”, ”Vi kan bygga olika byggnader”, ”Vi kan bygga 3D-saker” och ”Vi kan bygga en miljövänlig stad”.

Jag är imponerad av deras kreativitet och nyfikenhet kring att föra samman sina intressen utanför skolan med läroplanens uppdrag. Elevernas önskan att använda Minecraft i skolan styrde mitt val av seminarier när jag någon vecka senare åkte på konferens. ”Dina elever kommer tycka du är världens bästa lärare om de får använda Minecraft i skolan”, sa en engagerad elev till oss nyfikna lärare som hade samlats för att lyssna och inspireras av elevens kunskaper om Minecraft.

När jag gick därifrån förstod jag att Minecraft inte enbart handlar om att arbeta med skala, volym och area. Användningsområdena är oändliga och möjligheten att undersöka och jämföra Minecrafts värld med vår egen kan faktiskt stå i fokus.

Det är dags för oss lärare att släppa kontrollen och inte alltid vara den som kan allt utan istället lita på elevernas förmåga att lära oss vuxna nya saker. Säg inte nej nästa gång en elev önskar göra något, utan lyssna nyfiket och engagerat. Inte för att du ska bli ihågkommen som världens bästa lärare utan för att eleverna har rätt att påverka innehållet på lektionerna.

ur Lärarförbundets Magasin