Ingår i temat
Kreativ kod
Läs senare

Finland går före i digital kompetens

Det finns många naturliga beröringspunkter mellan programmering och matematisk problem­lösning. Det anser Siv Hartikainen som fortbildar lärare i matematik i Finland.

av Karin Björkman
15 Maj 2017
15 Maj 2017
Finland går före i digital kompetens
Illustration: Nadia Nörbom

För snart ett år sedan fick Finland en ny läroplan i grundskolan. Den innebar övergripande förändringar, med sju allmänna kompetenser som ska genomsyra all undervisning. Det handlar bland annat om synen på elevers lärande, att formativ bedömning ska få ta mer utrymme och att det ska bli mer ämnesövergripande arbete. Den digitala kompetensen kommer in i alla ämnen, förklarar Siv Hartikainen som är lektor och arbetar i Mattelandet, ett kommunalt resurscentrum för matematikundervisning i Esbo i Finland.

När nyheten om att programmering skulle införas i grundskolan kom fick den ganska mycket uppmärksamhet i media. Många hade åsikter om det. Nu har det balanserats och nyhetsvärdet har lagt sig, berättar Siv Hartikainen, som delar sin tid mellan att bland annat fortbilda och handleda lärare och att själv undervisa i matematik.

– Det är inte meningen att vi ska utbilda kodare, tanken är att programmering ska komma in som allmänbildning i hela grundskolan. Specialiseringen kommer senare.

Införandet av läroplanen sker stegvis. Förändringarna av de allmänna kompetenserna infördes samtidigt i hela grundskolan, men förändringen av ämnena sker i etapper. I höstas trädde hela läroplanen i kraft för årskurs 1–6. Nästa höst är det årskurs 7:s tur, hösten därpå årskurs 8. 2019 är det genomfört hela vägen.

– Det blir en naturlig övergångsperiod. Elever som exempelvis går i fyran har ju inte haft programmering tidigare. Då kan man behöva ta innehåll från lägre årskurser så att övergången blir bra.

När programmering infördes i matematikämnet var Siv Hartikainen och hennes kollega Ante Brännbacka, som också är lektor i Mattelandet, redan förberedda. Många lärare hade utbildat sig av eget intresse.

– Vi hade värmt upp oss i ett par år. Det här läsåret har vi haft några tillfällen för alla lärare i årskurs 1–6, säger Siv Hartikainen.

Först fanns en del oro hos lärarna. Men hon uppfattar att de som har börjat inte tycker att det är så svårt. Det finns en vilja att utvecklas.

– Många lärare känner sig osäkra på programmering, men det går att göra enkelt och det finns bra verktyg som gör att de kan uppfylla läroplanens intentioner. Man måste komma ihåg att programmering bara är en av många delar. Basmatematiken är fortfarande kvar.

Siv Hartikainen är lektor i Lagstads skola och arbetar i Mattelandet, ett kommunalt resurscentrum för matematikundervisning i Esbo i Finland.

Programmeringen i de tidiga skolåren handlar bland annat om att eleverna i årskurs 1–2 ska öva genom skapande och att använda enkla, stegvisa instruktioner.

– Då krävs inte digital utrustning för att uppfylla läroplanen, även om man naturligtvis kan ha det.

I årskurs 3–6 betonas förmågan att dela upp problem i delar och att ge tydliga instruktioner. Eleverna kan arbeta med grafiska ikoner eller block. Det går också, om de redan arbetat med ikoner, att använda textbaserad programmering. Resultatet kan vara ett litet spel eller en geometrisk figur.

Förutom att introducera lärare i programmering inom matematikämnet så försöker Siv Hartikainen och Ante Brännbacka hitta olika redskap som lärare kan använda.

– Lärare kan bekanta sig med materialet hos oss och sedan gå hem och öva. Det finns både saker för papper och penna och mycket digitalt material, säger Siv Hartikainen.

Det svåraste är att hitta tid. Lärare har alltid mycket att göra, konstaterar hon.

– Allt som har med det digitala att göra kräver mycket tid. Du går på kurs och blir inspirerad, men tiden att öva saknas ofta.

Hon tycker att det är en styrka att lärare numera ofta arbetar mer tillsammans.

– Det finns en stor kraft i samarbete. Även om var och en sitter vid sin dator och klickar så lär man sig mer om man sitter bredvid någon och kan prata om det man gör.

ur Lärarförbundets Magasin