Läs senare

Förste Mattefröken

Hon säger vad hon tycker, driver bloggen Mattefröken och är kommunens matteutvecklare. Nu har Ulrika Broman på Rebbelberga skola i Ängelholm utsetts till förstelärare.

09 Okt 2013
Förste Mattefröken
Foto: Mickael Tannus

Hur känns det?

– Jättespännande! Jag har jobbat mycket med skolutveckling och nu känns det som att jag har fått lite cred för mitt arbete. Det innebär även att förväntningarna höjs, men det tycker jag är bra.

Vad har du för tidigare erfarenheter?

– Jag är grundskollärare och har arbetat som matematikutvecklare på min skola och inom kommunen. Jag är även handledare i Matematiklyftet och har gjort en aktionsstudie om bedömningsarbete här på skolan.

Vad blir din roll nu?

– Jag ska fortsätta mina tidigare uppdrag och göra ännu en aktionsstudie. En förstelärares arbetsområde kan se olika ut beroende på vilka erfarenheter man har men alla ska fortsätta att undervisa. Jag jobbar 30 procent som matematik­utvecklare, men själva förstelärarupp­draget ingår i min ordinarie tjänst.

Vad behöver matematiklärare bli bättre på?

– Vi får inte vara så rädda för att bedöma de yngre eleverna. Men det förutsätter att man får dem att förstå vad de kan och vilket som är nästa utvecklingssteg. Jag och mina kollegor har jobbat så och det har gett bra resultat. Vi bör även bli bättre på att anpassa undervisningen till barngrupperna och fokusera mer på målen än på vilka uppgifter som ska klaras av. Vägen till målet måste få se olika ut.

– Lärare måste lära sig att ställa utmanande och öppna frågor, där svaret inte är givet.

Hur får man elever att tycka att matematik är roligt?

– Genom att variera undervisningen och genom att få eleverna att förstå att man kan ha nytta av matematik utanför skolan. Än i dag finns det många som bara får sitta och räkna i sina böcker. Men att arbeta på andra sätt kräver mer av pedagogen vilket kan kännas obekvämt, särskilt med tanke på de nationella proven. Fast så småningom inser man att det är lättare att uppnå de centrala målen om man vågar lägga undan boken.

På din blogg Mattefröken skriver du att du upplever att många är kritiska mot införandet av förste­lärare. På vilket sätt?

– Det är en känslig tjänst. Kanske har någon sökt tjänsten och inte fått den. Och för den som är äldre kan det säkert vara svårt att se att en yngre kollega får mer i lön. Men urvalsprocessen har varit lika för alla. Det finns många kompetenta lärare på min skola men vi var bara fyra som sökte. Givetvis handlar det även om hur drivande man är. Jag tar tag i saker och säger ofta vad jag tycker, vilket säkert är en av orsakerna till att jag är där jag är i dag.

Vad hoppas du att det ska leda till?

– För det första att det ska bli fler tjänster av det här slaget. Jag skulle också gärna se att vi blir mer knutna till forskningsvärlden. Personligen skulle jag även vilja gå vidare och läsa en magisterexamen i matematikdidaktik.

Får 5 000 kronor mer

  • Den nya tjänsten förstelärare infördes den 1 juli 2013.
  • Tjänsten innebär en löne­höjning med 5 000 kr.
  • Det är huvudmännen som utser vem som ska bli förstelärare.
  • Cirka 3 700 lärare har hittills utsetts till förstelärare.

ur Lärarförbundets Magasin