Läs senare

Hon satsar på matematiken

Det blir nya utmaningar den närmaste tiden för Charlotta Blomqvist, expert i Skolverkets matematikprojekt, som ska stödja skolor i utvecklingsarbetet.

17 Nov 2010

Vad har du för bakgrund?
– Jag är förskollärare och grundskollärare mot tidigare år och har arbetat som matematikutvecklare i Umeå kommun.

Hur kom det sig att du sökte jobbet?
– Jag har arbetat på uppdrag för Skolverket tidigare och kände att det här var något för mig. Det ska bli en utmaning att se verksamhetsutveckling ur ett myndighetsperspektiv. Uppdraget är begränsat och jag ska veckopendla i ett och ett halvt år.

Vad innebär uppdraget?
– Jag ska vara expert i Matematik­sats­ningen, som pågår mellan 2009 Foto: Anna Strömoch 2011, och stödja, följa upp och planera utvecklingsinsatser. Det blir allt från konferenser till skolbesök.

Hur arbetar expertgruppen?
– Den här perioden ska vi bland annat göra skolbesök. Det gäller att sprida dem över hela landet. Vi går ut som stöd och får inblick i hur utvecklingsarbetet går.

Hur kan lärare få hjälp av matematikprojektets expertgrupp?
– Många som ringer har frågor om hur de ska driva skolutveckling och vill ha råd om kompetensutveckling. Vi har många publikationer och samlar allt inom området på hemsidan. Vi har också ett nära samarbete med Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM).

Vad händer med Matematiksatsningen nästa år?
– Det kommer att finnas möjlighet att söka pengar även nästa år.

Vad har den lett till hittills?
– Vi har flera utvärderingar på gång, men de är inte klara ännu. Jag har själv varit projektledare på en skola och kunde se att det sker en utveckling, men det gäller att ha en långsiktighet. Det svåra är att driva det vidare.

Du har varit matematikutvecklare i Umeå. Vad var största utmaningen?
– Att få alla lärare och pedagoger i alla verksamheter att se att vi måste satsa på matematiken. Det gäller att få med matematiken i alla ämnen och inte se det som ett isolerat ämne. Det gynnar eleverna.

Såg du någon förändring under tiden?
– Den största utvecklingen var att de som arbetar i förskolan och i familjedaghemmen var så otroligt positiva. Där hände det mycket. Det var ett fantastiskt arbete att följa.

Vad tycker du är viktigt för att svenska elevers resultat i matematik ska förbättras?
– Att lärare blir förtrogna med kurs­planerna och följer dem när de lägger upp undervisningen. Det är viktigt att variera undervisningen och våga släppa läroboken.

Vad har du för favoritområde inom matematiken?
– Hur man kommunicerar matematiken. Jag fokuserade på den muntliga kommunikationen, ord och begrepp inom matematiken, men det går att göra på många sätt, till exempel med bild.

ur Lärarförbundets Magasin