Läs senare

I tekniken ser vi skönheten i det funktionella

19 Jan 2016

Temat i detta nummer handlar om skönheten i matematik. Det gav mig anledning att tänka över skönhet som begrepp i stort, men framför allt i relation till det jag sysslar mest med i min dagliga gärning – teknik. Många av människans tekniska konstruktioner har ett drag av inneboende skönhet. Men tekniken kan även ha ett janusansikte.

Ibland talar man om ”de sköna konst­erna”, ”de fria konsterna” och ”brukskonst”. Indelningen är inte helt tydlig och den förändras genom historien. Här finns dock några nyckelord: skön, fri, konst. Man kan ana att estetiska uttrycksformer finns på ena sidan och mer funktionella uttrycksformer på den andra.

Alla konstformerna kopplar på något sätt till bildning av den enskilde individen, att göra människan fri. Och så har vi det här med konst, det skickligt gjorda, det skickligt utförda. Att på ett konstfärdigt sätt behärska olika material, att kunna konstruera. I sådant finns en skönhet man inte behöver vara ”teknisk” för att uppskatta.

Låt mig ta ett exempel som har med upplevd skönhet att göra: Harmoni, det för ögat, örat, eller själen tillfredsställande och rofyllda. I matematiken talar man om harmonisk svängningsrörelse, i musiken om harmonik och i själavården om vår inre harmoni. Vi söker det regelbundna, lugna, jämna. För exemplets skull knyter jag därför an till cirkelns radie. Den blir min länk mellan matematiken och tekniken.

Både barn och vuxna kan bli fascinerade inför en rörlig mekanisk konstruktion – en grävmaskin, ett urverk, en leksaksbil, en symaskin, ett legobygge. Många mekaniska konstruktioner har delar som på olika sätt rör sig som radien i en cirkel. Ett helt varv blir en cirkel, ett hjul. Flera länkarmar eller kugghjul kan vara sammansatta och förflytta och förändra en rörelse. Ständigt dessa radier. De svänger fram och tillbaka. Grävmaskinens arm, cykelpedalens och styrets rotationer, lokomotivets och symaskinens pistong, urverkets kugghjul och oro. Ständigt dessa radier. En bagagelucka som öppnas, en mekanisk leksakhund, en bäddsoffa. Radier. Hjul. Fascinerande och ofta harmoniskt sköna.

En del matematik anses evärdligt skön. Det gäller kanske i något mindre utsträckning människans tekniska lösningar. Dock, teknikens historia – liksom vår nutid – är fylld av konstruktioner där människan strävat efter skönhet. Det kan röra sig om små konstföremål, arkitektur, textildesign eller digitala gränssnitt. Allt representerar skönhet i sin tid.

Tekniken är en gestaltning av människans drömmar och kunskap vid en viss tid. Ta ”städernas årsringar”. Börja i den äldsta stadskärnan och vandra utåt. Man kan se vilka material som ansågs lämpliga att bygga i, vilka stilideal som gällde, vilka tekniska lösningar som var möjliga att göra och vilka som var tänkta att bo var. Vi brukar tala om teknikens ändamålsenlighet. Även skönheten är ett ändamål. I tekniken kan man verkligen se skönheten i det funktionella, och funktionen i skönheten.

Eftersom tekniken är skapad av människan måste vi kunna bedöma den efter användningens konsekvenser. Blev det bra – eller dåligt? Det är här vi finner teknikens janusansikte – som frälsare eller förgörare. Tekniken ska vara det som räddar oss, som möjliggör att vi kan finna nya bättre lösningar. Samtidigt är tekniken den som ställer till saker, orsakar olyckor och utsläpp. Detta är högaktuellt just nu i vår ambition att skapa en hållbar utveckling. Teknik är framtidsinriktad. Men vi måste kunna tänka kritiskt om den. Blir den god eller ond i människornas händer? Löser den våra problem? Uppstår ny skönhet?

Namn Claes Klasander.
Titel Föreståndare för Centrum för tekniken i skolan, Cetis.
Åsikt Teknikens roll för hållbar utveckling bör uppmärksammas. Det måste bli ett viktigt innehåll i teknikundervisningen.

ur Lärarförbundets Magasin