Läs senare

”Jag behöver också påfyllning!”

14 Mar 2016

Foto: Adam HaglundFortbildning är något som borde finnas, diskuteras, debatteras och upplevas på varenda skola i hela Sverige, hela tiden. Men ärligt talat, hur mycket fortbildar vi oss? Jag läser vetenskapliga tidskrifter, använder internet, ser på tv, lyssnar på radio och läser pedagogiska tidningar för att hålla mig uppdaterad på vad som händer inom naturvetenskapen. Vid varje medarbetarsamtal tar jag upp att jag vill fortbilda mig i mina ämnen.

Jag vill följa med i utvecklingen och lära eleverna det som är nytt. Jag vill inte läsa om genteknik och fåret Dolly, som varit död i 13 år, i boken från 2006, utan kunna prata om bioskrivare och om design av foster.

I dag är nästan all fortbildning avhängig av vilket intresse lärare själva har av att vidareutbilda sig. Jag vet att det finns kommuner och friskolor som satsar på att fortbilda sina lärare, tyvärr är de nog inte så många.

Visst har det genomförts många bra nationella satsningar. Matematiklyftet är ett exempel som jag tror kommer att påverka elevernas kunskaper positivt. Lärarlyftet, som ska ge fler behöriga lärare, är också bra eftersom särskilt vi matematik- och NO-lärare är utrotningshotade. Men vi som redan är legitimerade? Vi behöver också påfyllning!

I dag är allt lättillgängligt. Universitet och högskolor erbjuder bra distanskurser och det går att läsa några poäng, trots att man bor långt ifrån närmsta lärosäte. På internet finns hur mycket som helst. Är du med i några väl valda Facebook-grupper så ramlar fortbildning in hela tiden. Men det handlar om förutsättningar.
Det behövs pengar för att köpa litteratur och tid för att läsa den, delta i seminarier, diskutera med kollegor och kanske skriva en tenta.

Hur ska vi kunna höja elevernas kunskapsnivå när vår egen kunskap inte prioriteras? Dagens unga har alla fakta i sina telefoner, 24 timmar om dygnet. Men källkritiken är inte alltid så god. Allt oftare diskuterar jag med elever som har bestämda uppfattningar om att det är på det ena eller det andra sättet. Eftersom utbildningen ska vila på en vetenskaplig grund så gäller det att vara uppdaterad på vad vetenskapen säger för att kunna bemöta dem.

Ingen av mina nior hade hört talas om hälften av de droger som tas upp i vår i biologibok, trots att de kände till över 20 preparat när vi gjorde en lista på beroendeframkallande preparat. Det som stod i boken gick alltså inte att använda.

Det borde ligga i varje lärares, rektors, huvudmans och skolministers intresse att alla Sveriges lärare är välutbildade och pålästa om det som berör deras ämnen. Att skära ner på fortbildning kommer inte att höja vare sig Pisa-resultaten eller elevernas meritvärde.

Det gäller att hänga med i utvecklingen när vi möter elever med fri surf i 4G-nätet. Hur ska vi annars kunna utbilda dem till de medborgare som inom en snar framtid ska styra landet och ta hand om oss när vi lämnat katedern?

ur Lärarförbundets Magasin