Läs senare

Kunskap gör skillnad

03 Jul 2012

pdf2790-1.tif

Vad är det som gör skillnad i elevers lärande? Det handlar om flera saker men lärarens roll är central, konstaterar Pernilla Nilsson, docent i naturvetenskapens didaktik på Högskolan i Halmstad, som på uppdrag av Skolverket skrivit Att se helheter i undervisningen. Boken vänder sig till lärare från förskola till gymnasiet och är en kunskapsöversikt om naturvet-enskapernas didaktik och vill belysa vad som gynnar undervisningen. Här finns kapitel om bland annat bedömning, laborationer och hur man använder språket i naturvetenskap.

Den går även att ladda ner som pdf på Skolverkets hemsida.

Att se helheter i undervisningen: Naturvetenskapligt perspektiv

Pernilla Nilsson

Skolverket

ur Lärarförbundets Magasin