Läs senare

Matematikens vardag

03 Sep 2009

Under sommaren brukar jag läsa i kapp allt som jag inte har hunnit med under resten av året. I sommar har jag läst Cabinet of Mathematical Curiosities av den engelske matematikern Ian Stewart igen. Vissa böcker tål att läsas flera gånger. Boken väcker många funderingar, speciellt om skolgång och matematik. ”When I was fourteen years old, I started a notebook. A maths notebook. Before you write me off as a sad case, I hasten to add that it wasn’t a notebook of school maths. It was a notebook of every interesting thing I could find about the maths that wasn’t taught in school. Which, I discovered, was a lot, because I soon had to buy another notebook.”

Är matematiken intressantare utanför skolan än i den? Eller kan det vara så att barn som har lätt för matematik tycker att den är tråkig och ointressant i skolan? Många skolor följer matematikboken, ofta en serie uppdelad efter årskurser, och strukturerar lektionerna efter den. Har eleverna tur kan de få extrauppgifter att klura på. Men lär vi oss verkligen matematik i en viss ålder och har förståelsen för olika funktioner just då?

Och hur stimulerar vi dem som har lätt för matematik? Jag är inte mycket för elitskolor, men bör inte färdigheter och intressen få utvecklas? Vi arbetar hårt med barn i behov av särskilt stöd och de som har svårt att nå målen. Men vilka rättigheter har barn som når målen med god marginal?

Kanske måste matematikundervisningen förändras. Är det verkligen optimalt att undervisa årskursvis med bara en matematikbok? Många skolor arbetar redan med matematikverkstäder, för att få in mer praktisk matematik. Men tyvärr ligger fokus ofta bara på dem som har det svårt. Vi borde också lägga mer kraft på dem som ”redan kan” och får klara sig själva.

Att tänka om som pedagog är inte alltid är så lätt. Men ska vi ha en likvärdig skola och nå alla elever behöver vi utvecklas och tänka om! Vi måste in i ungdomars verklighet och ta reda på hur de kommunicerar. Mycket kunskap får de utanför skolan. Ta en titt i Ian Stewarts bok och ta del av vad som intresserade honom.

Att göra matematiken till ungdomars vardag är viktigt både för dem som har problem och dem som har lätt för den. Att använda sig av den teknik som de flesta unga behärskar borde vara en självklarhet i skolan. Datorer och IKT är a och o i undervisningen. Dessutom behöver lärare återkommande stimulans och fortbildning. Matematiken är inte matematikboken, den är träningen…

ur Lärarförbundets Magasin