Ingår i temat
Räkna med alla sinnen
Läs senare

Projektet Eureka sprider sig

20 Okt 2010

Gunnel Berlin är konstnär och initiativtagare till Eureka. Nu är projektet inne på sitt åttonde år, och börjar sprida sig utanför hennes egen kommun Sotenäs.

Varför vill du använda konst som metod för att lära ut matematik i skolan?
– Konst och matematik har många beröringspunkter. Som bildkonstnär använder jag gyllene snittet, former,
proportioner, geometri och symboler i bildskapandet.
Min förhoppning är att kunna utveckla användandet av konst i skolans undervisning. Genom konsten kan man skapa kopplingar mellan det konkreta och abstrakta tänkandet. Den traditionella matematikundervisningen misslyckas ofta med att förmedla denna färdighet till eleverna.

Hur startade Eurekaprojektet?
– Jag formulerade mina tankar tillsammans med kulturchefen i Sotenäs kommun. År 2002 beviljades vår ansökan och jag kunde introducera Eureka på Åsenskolan i Kungshamn. Metoden har utvecklats efter hand. Det handlar mycket om att förmedla kunskaper genom ett praktiskt förhållningssätt. Eleverna får chansen att hitta sitt eget uttryck, vilket är ovanligt i skolan.

Vilka förebilder har du?
– Jag inspireras av Reggio Emilia-pedagogiken. På senare tid har mitt intresse väckts för hjärnforskning och kognitions­vetenskap. Jag letar efter sätt som kan stimulera kreativiteten, öka uthålligheten och skapa motivation hos eleverna. Den nya hjärnforskningen har mycket att bidra med. Inlärning handlar om att använda fler kanaler än enbart de intellektuella för att tillägna sig kunskaper.

Hur samarbetar du med lärarna?
– I början är jag ofta med i klassrummet och leder övningar. Efter cirka ett år brukar lärarna känna att de kan jobba med Eureka på egen hand. Men metoden är egentligen inte så komplicerad. Det ska räcka med att följa de anvisningar som finns i boken om Eureka. Det allra viktigaste är att börja med enkla övningar och att göra uppgifter på egen hand så att man känner sig trygg med materialet.

Hur ska du arbeta framöver?
– Jag hoppas på att kunna sprida Eureka till fler skolor. I höst ska jag fortbilda lärare i andra kommuner och undervisa lärarstudenter på Högskolan Väst. Det känns kul.

Läs mer om Eureka-projektet: projekteureka.nu.

Alla artiklar i temat Räkna med alla sinnen (6)

ur Lärarförbundets Magasin