Läs senare

Så slipper du bli en IT-brottsling

Internet har öppnat helt nya möjligheter i skolan, men allt som är möjligt är inte lagligt. Vi hjälper dig att navigera mellan vad som är tillåtet och vad som är förbjudet – i skolan.

04 Feb 2013
Så slipper du bli en IT-brottsling
Foto: Olivia Jeczmyk

Video & tvFår jag visa SVT Play i klassrummet?

 JA. Det går bra att visa program från SVT och andra webb-tv-kanaler i klassrummet. Det är också tillåtet att spela upp Sveriges Radios program.

Kan vi ha filmkväll i aulan?

NEJ. Det är bara tillåtet att visa webb-tv i ett slutet klassrum. För att exempelvis ordna filmkvällar i aulan krävs speciellt tillstånd.

Får jag visa Youtube-klipp?

 NJA. Youtube är på många sätt en juridisk gråzon. Om videoklippet är en piratkopia får det inte visas i klassrummet, medan det går bra att visa lagliga filmer som är till för att spridas fritt. Genom att klicka på ”Visa mer” under ett filmklipp går det att se vad som gäller för varje filmklipp, men som regel är Youtube-användning en bedömningsfråga.
 

Tidningar & böcker

Får jag skriva ut artiklar från webben…

 JA. Alla kommunala skolor och många friskolor har ett så kallat skolkopieringsavtal med Bonus Presskopia. Det ger skolorna rätten att kopiera, skanna och skriva ut material från böcker, tidningar och nyhetssajter. Det gäller både text och bild – men inte video.

Den så kallade 15/15-regeln säger dock att det max är tillåtet att använda motsvarande 15 A4-sidor från samma källa per elev och läsår. Ett krav är också att källan anges på kopian.

… och spara dem digitalt?

 NJA. Om du skannar in artiklar eller boksidor kan du spara dem på ett låst nätverk eller skicka dem via mejl. Det går däremot inte att lägga dem öppet på internet – och eleverna får bara ha tillgång till materialet under det aktuella läsåret.

Får jag använda Wikipedia?

 JA. På nätuppslagsverket Wikipedia och liknande sajter används en upphovsrättsprincip som heter Creative Commons. Det betyder att materialet är fritt att använda. Ser du orden Creative Commons i samband med en artikel eller en bild kan du alltså använda den – och även sprida resultatet fritt på internet.

För att göra det mer komplicerat finns det lite olika Creative Commons-licenser med olika reservationer. Du kan läsa mer om dem här.

 

Blogg & hemsida

Kan jag blogga om mina kollegor?

 JA. Rent juridisk är det tillåtet att utan tillstånd skriva saker om andra och lägga ut bilder, så länge det inte är kränkande. Däremot kan det vara ett brott mot lojalitetsplikten att kritisera sin arbetsgivare offentligt.

Är det tillåtet att lägga ut bilder på eleverna?

 JA. Bilder från exempelvis en skolutflykt går att publicera på internet, så länge de inte är kränkande. Däremot är det inte tillåtet att lägga ut bilder på elever med skyddade personuppgifter, och därför rekommenderar Datainspektionen att skolan alltid hämtar in samtycke först.

Kan jag lägga länkar på bloggen?

 JA. Att länka till en annan sajt är tillåtet på internet. Däremot får man inte utan tillstånd bädda in materialet på sin egen sida. Du kan med andra ord lägga ut länkar till ett tv-klipp, men inte bygga in en tv-spelare.

 

Presentationer

Får jag använda bilder i en presentation?

 JA. Skolkopieringsavtalet (se Tidningar & böcker) gör det tillåtet att använda bilder och annat material från böcker, tidningar och nyhetssajter i exempelvis en Powerpoint-presentation.

Får jag publicera mitt eget material på internet?

 NJA. Filmer, presentationer och annat som du har skapat bestämmer du förstås själv över. Det är med andra ord tillåtet att lägga ut på nätet, och samma sak gäller filmer och bilder som eleverna tar.

Förutsättningen är att det inte innehåller upphovsrättsskyddat material. Det är med andra ord inte tillåtet publicera material som innehåller ”kommersiell” musik eller bilder – och Skolkopieringsavtalet tillåter inte en öppen publicering. Om du bara använder upphovrättsfria alternativ (se faktarutan) går det däremot bra.

Får jag lägga in musik i en presentation?

 NJA. För att få spela upp musik under lektionerna krävs tillstånd. Om skolan har en så kallad Musik-i-media-licens från upphovrsättsorganisationen Stim så är det däremot tillåtet.

Program

Får jag kopiera datorprogram?

 NEJ. För datorprogram gäller speciella regler, och det är inte tillåtet att kopiera kommersiella program. Däremot finns det gott om så kallade freeware-program, och dessa får spridas fritt.
På internet finns det mycket material som är helt gratis. Upphovsmännen har med andra ord skänkt bort det till allmänheten utan att ta betalt. Den här sortens material är förstås lättare att använda i undervisningen, eftersom både lärare och elever kan publicera resultatet på internet.

Notera att det ibland kan finnas reservationer, till exempel att källa måste anges om materialet ska publiceras. Läs med andra ord det finstilta!

Här är allt gratis

På internet finns det mycket material som är helt gratis. Upphovsmännen har med andra ord skänkt bort det till allmänheten utan att ta betalt. Den här sortens material är förstås lättare att använda i undervisningen, eftersom både lärare och elever kan publicera resultatet på internet.

Observera att det ibland kan finnas reservationer, till exempel att källa måste anges om materialet ska publiceras. Läs med andra ord det finstilta!

Fotografier

Morguefile

Flickr

Wikimedia

Illustrationer

Open Clipart

DK Clipart

Ljud och video

Soundbible

Multimediabyrån

Program och typsnitt

Download.com

Font Squirrel

 

ur Lärarförbundets Magasin