Läs senare

Smarta strategier stöder skrivandet

24 Okt 2016

Det var med stor förväntan jag öppnade Att skriva faktatexter av den kanadensiska läraren och läsmentorn Adrienne Gear. Det positiva minnet av hennes förra bok Att läsa fakta­texter gjorde mig nyfiken på hur hon gått vidare med arbetet.

Både hennes första och andra bok har metodiska lektionsupplägg som varvas med användbara exempel. En tydlig skillnad handlar om hur man tar sig an uppgiften – att läsa eller skriva faktatexter. I den första boken finns en progression i hur man, steg för steg, tar sig an texter. I den nya tar man sig an texttyperna var för sig och med sin egen metod.

Jag håller med författaren när hon poängterar hur viktigt det är att skriva på ett tydligt, intressant och engagerande sätt när vi vill delge en annan person något som vi har kunskap om eller har upptäckt. Hon visar, utifrån olika strategier och metoder, på ett gott sätt att göra detta.

Boken börjar med en beskrivning av vad som kännetecknar en faktatext i förhållande till en skönlitterär. De flesta texter vi möter i vår vardag är ju just faktatexter.

Författaren presenterar fyra koncept, en typ av lektionsmodeller, som handlar om textstruktur, skribentens syfte, mål samt skrivtekniker. Det handlar om att, för att producera bra och intressanta texter, göra skribenten/eleven medveten om sitt skrivande.

Det är viktigt att eleverna får strategier i skrivundervisningen. Strategierna som tas upp är: beskrivande, instruerande, argumenterande, jämförande, förklarande och återberättande. De strategier som känns mest användbara i naturvet­enskap är de instruerande kopplat till systematiska undersökningar, argumenterande för att kunna ta ställning samt förklarande för att beskriva fenomen.

De olika kapitlen har ett antal väl beskrivna lektioner. Det finns gott om exempel som förstärker och förtydligar uppgifterna. Till varje kapitel finns även en mängd olika mallar. Ibland är det dock lite svårt att förstå hur de ska användas.

Många uppgifter innebär också att läraren ska modellera, men det framgår inte helt klart vad som menas med uttrycket. Jag har funnit att det innebär att läraren, samtidigt som hon eller han visar en uppgift, ”tänker” högt och samtidigt visar hur man ska göra.

Jag fastnade särskilt för en övning i strategin argumentera. Där får eleverna en chokladkaka och ska hitta olika argument till varför just deras choklad är den bästa. I övningen finns mängder med kopplingar till kemi, biologi och matematik. Metoden att hitta flera olika argument och att få ner dessa i skrift passar väl in med det som ska behandlas i NO.

Tonen i boken kan upplevas som lite förmanande, det är ”så här man gör”. Och även om struktur, metoder och genomförande är minutiöst planerade och genomtänkta så saknar jag en sak. Fungerar det verkligen?

Jag hittar inga referenser till studier av Adrienne Gears eget arbete, utan hon hänvisar till andra forskare. Inte för att jag misstror metoden, men jag skulle vilja se något dokumenterat resultat.

Boken vänder sig främst till lärare för de yngre åldrarna men det går att ta delar av den och använda även för äldre barn.

Att skriva faktatexter
Medveten och explicit skrivundervisning

Adrienne Gear
Natur och kultur

ur Lärarförbundets Magasin