Läs senare

Tänk om, tänk nytt – och nå högre!

12 Okt 2015

Foto: Adam HaglundEn eftermiddag när det var ganska stökigt i klassrummet, uppmanade jag eleverna att tänka på volymen. En liten grabb räckte upp handen och frågade ”Vilken volym tänker du på?” Det blev helt tyst i klassrummet och eleverna såg min förvirring. Resten av lektionen arbetade vi med begreppet volym. Det är sådan här tillfällen som är underbara och som får mig att fortsätta tjata om förmågorna.

I början av varje läsår brukar jag fundera på vilket övergripande fokus jag och eleverna måste ha för att måluppfyllelsen ska öka. Målet är ju ändå att alla elever ska lyckas i skolan. I år har jag sneglat lite på vad de arbetar med på högstadiet och upptäckte direkt, när jag kom in i deras klassrum, att läroplanens förmågor visas tydligt och konkret på väggarna.

Jag läste en del artiklar, bloggar och twitterflöden om just förmågorna och kom fram till att det är det här vi måste fokusera på. Först verkade det som ett stort arbete, men så läste jag flera texter om det som lektor Göran Svanelid döpt till ”The Big Five”, det vill säga de fem stora förmågorna som genomsyrar hela läroplanen. Det är dem vi ska fokusera på. Förmågorna beskrivs på olika sätt i läroplanen och jag har försökt att beskriva dem så här för mina elever.

Analysförmåga. Reflektera över vad som hänt. Varför hände det? Vilka konsekvenser får det? Finns det samband med andra händelser? Finns det skillnader och likheter med annat? Finns det några lösningar?

Kommunikationsförmåga. Samtala, diskutera och resonera med varandra. Berätta varför du tycker som du gör. Kunna och våga redovisa egna arbeten för andra.

Begreppsförmåga. Förstå vad olika begrepp och ord betyder. Förstå hur begreppen hör ihop. Kunna använda ord och begrepp på rätt sätt.

Procedurförmåga. Hitta information och välja ut det som är relevant. Fundera på om informationen är sann och riktig. Kunna räkna, skriva, läsa, sy, laga mat, spela instrument, rita, måla och så vidare.

Metakognitiv förmåga. Lösa problem på ett bra sätt. Komma på nya lösningar. Lägga märke till saker som händer. Våga testa nya idéer.

Men hur kan vi arbeta konkret med förmågorna? Jo, i klassrummet finns numer planscher med The Big Five som har tydliga förklaringar. Det kan till exempel handla om att eleverna ska förstå och använda ord på rätt sätt. Eller att de ska kunna välja bästa sättet att lösa ett problem på.

Vi har arbetat mycket med planscherna och eleverna börjar bli väl förtrogna med texterna.

När vi sedan arbetar med de olika ämnes- eller temaområdena gör vi förklaringarna ännu mer konkreta och kopplar till det vi arbetar med. Håller vi till exempel på med människans sinnen finns det tydliga mål som är kopplade till förmågorna. Ta till exempel begreppsförmågan, då ska eleverna känna till vilka sinnen människan har och vilka organ som används. Men vi arbetar samtidigt med analysförmågan genom att förklara hur sinnena samarbetar och hänger ihop. Vi lyfter även fram den kommunikativa förmågan genom att förklara och berätta om ett av människans sinnen för kamraterna.

Nu är vi bara i starten av ett förändringsarbete och får hela tiden tänka om och tänka nytt. Men jag tycker mig redan se en förändring hos eleverna, där deras medvetenhet om vad som är viktigt i skolan ökat. Genom att vi använder oss av tydliga och konkreta lokala pedagogiska planeringar, där The Big Five finns med, är jag övertygad om att våra elever kommer att nå en högre måluppfyllelse. Alla våra elever får goda förutsättningar och kommer att lyckas i skolan.

ur Lärarförbundets Magasin