Ingår i temat
Rum för teknik
Läs senare

”Teknik är en demokratisk kompetens”

Skolverkets NT-satsning handlar främst om att väcka intresse och bredda synen på teknikämnet, säger projektledaren Anna-Karin Mäntylä.

16 Maj 2016
”Teknik är en demokratisk kompetens”
Illustration: Spektra

Vad har ni gjort hittills?

– Vi har en NT-utvecklar­utbildning för drygt 260 lärare i förskolan och grundskolan. De som startade i första omgången är nu inne på sitt tredje år. Det är en väldigt gedigen utbildning de får. Vi har nationella träffar två gånger per termin med föreläsningar och workshops, och så arrangerar olika lärosäten ämnesdidaktiska träffar två gånger per termin. Dessutom får deltagarna en handledarutbildning, handledning via webben och en webbkurs i bedömning.

– Vi har också publicerat ett stödmaterial på webben, som riktar sig till alla målgrupper, från förskolan till gymnasiet. Sedan har vi en konferensserie för gymnasielärare på sex platser i Sverige med föreläsningar och workshops i både naturvetenskap och teknik, till exempel om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi samarbetar också med Kungliga vetenskapsakademien med inspirationsdagar för lärare på högstadiet
och gymnasiet.

Hur mycket av det handlar om teknik?

– För gymnasielärarna tar vi upp en del innehåll från kurser i design och produkt­utveckling. För våra NT-utvecklare har vi haft fem specifika teknikdagar. Vi vill lyfta fram tekniken eftersom det finns stor utvecklingspotential där.

Vad händer framöver?

– Teknik och naturvetenskap kommer att finnas inom de nationella skolutvecklings­programmen. Nu håller vi på att ta fram moduler och en handledarutbildning för lärare i grundskolan och gymnasiet, som man kan anmäla sig till i höst. Det blir i en form som vi känner igen från Matematiklyftet och Läslyftet.

Vad innehåller teknikmodulerna?

– Vi har valt att arbeta med förmågorna i teknik. De kommer att handla om teknisk förändring och dess konsekvenser. Vi belyser till exempel teknikförändringar över tid, mönster och drivkrafter för teknikförändringar, och vilka konsekvenser som utvecklingen kan få för individen, samhället och planeten.

Skolinspektionens granskning visade på en rad brister inom teknikämnet.
Vilka av dem satsar ni på?

– Framför allt vill vi väcka intresset för teknik och bredda synen på ämnet. Vi har tagit med förskollärare för att vi vet att vi måste fånga våra barn tidigt. Många lärare i förskoleklass efterfrågar kompetensutveckling i teknik, eftersom deras elever jobbar med ämnet redan i förskolan och lärarna vill kunna svara på barnens frågor.

– Ett annat bekymmer är att många lärare är obehöriga. Det kan vi inte göra något åt i en sådan här satsning. Men när vi väcker intresset så kanske fler lärare efterfrågar fortbildning. NT-utvecklarna blir ju också ett slags ambassadörer för ämnet.

Ett uttalat mål för NT-satsningen är att fler unga människor ska välja naturvetenskap och teknik i högre utbildningar. Varför är det viktigt?

– Det är en politisk vilja, eftersom man anser att Sverige som nation behöver det. Men att fler får intresse för teknik är också en demokratisk kompetens. I ett samhälle där vi möter alltmer teknik så behöver alla medborgare ha kunskaper om hur tek­niken fungerar.

Anna-Karin Mäntylä är projektledare för NT-satsningen, Skolverkets satsning på naturvetenskap och teknik.

Alla artiklar i temat Rum för teknik (6)

ur Lärarförbundets Magasin