Ingår i temat
Rum för teknik
Läs senare

”Vi fick flytta in i slöjdsalen”

16 Maj 2016
”Vi fick flytta in i slöjdsalen”
Foto: Oskar Kullander

Berätta om din tekniksal – hur är den planerad?

– I årskurs 9 har jag teknik och slöjd i samma sal, i den ena av skolans två salar för trä- och metallslöjd. I åttan har jag teknik i NO-salarna, som ju inte är planerade för teknikundervisning.

– Tidigare fanns det en särskild, bra tekniksal på skolan, med både en teoretisk och en praktisk del. Men på grund av den enorma lokalbristen på skolan och i staden omvandlades tekniksalen först till fritidshem, sedan till lokaler för årskurs 1–3.

– Lösningen för teknikens del blev först att flytta in i textilslöjdssalen, där de bägge ämnena samt bild fick samsas en tid, av tids- och schematekniska skäl. I samband med det byggde man till ett förråd bakom slöjdsalarna. Senare fick tekniken flytta in i träslöjdssalen.

Hur ser salarna ut?

– Det är en vanlig slöjdsal, med hyvel- och arbetsbänkar för halvklass. Det finns två svarvar, två borrmaskiner och en bandsåg. Vi har fått nya fina fläktar i taket, vilket är ett måste, så nu mår vi mycket bättre. Belysningen är nästa sak som behöver åtgärdas, den är inte riktigt okej. I ett av salens hörn har vi byggt ett litet rum med glasväggar för att avskärma smedjan. Jag har fått upp hyllor på väggarna för verktyg och material. Det finns elevskåp för slöjdarbeten – men teknikarbetena måste förvaras i papplådor i förrådet, där det redan är proppfullt.

– I NO-salarna finns det i stort sett ingen särskild utrustning, förutom en projektor.

Hur många elever har du i taget?

– I årskurs 8 är det helklass, i årskurs 9 halvklasser om cirka 15 elever. Det är fyra paralleller i åttan, det vill säga åtta grupper.

Vad tycker du om salen?

– En fördel med att ha teknik i slöjdsalen är att vi har tillgång till mycket verktyg. En annan är att det går att kombinera ämnena teknik och slöjd och arbeta mer ämnesövergripande. Men salen är liten och det är ont om plats, inte minst för förvaring.

– Drömmen är att ha en riktig tekniksal, med särskild plats för den teoretiska undervisningen, möjlighet att använda digitala hjälpmedel och gott om förvaring.

Hur lägger du upp undervisningen med de här förutsättningarna?

– I årskurs 8 har vi i stort sett enbart teoretisk undervisning. Vi brukar hinna med tre längre uppgifter under årskursen, till exempel en om uppfinningar. Eleverna får skriva ett arbete om varsin uppfinning och göra en ritning av den.

– I nian jobbar vi desto mer praktiskt, i regel med två uppgifter per läsår. Just nu arbetar vi med form och funktion, där eleverna designar någon egen produkt eller förbättrar någon som finns.

Alla artiklar i temat Rum för teknik (6)

ur Lärarförbundets Magasin