Läs senare

”Äntligen har jag fått det jag sökt efter”

av Christofer Danielson
23 Jan 2017
23 Jan 2017

Tystnaden lägger sig i klassrummet. Elevernas aktivitet ökar, men tystnaden består. Jag skruvar lite nervöst på mig. Vad är det som hänt? Förstår de inte uppgiften? Är den för svår? Var jag otydlig?

Jag rör mig sakta i klassrummet och sneglar lite på deras arbeten. Jo, de arbetar intensivt. Efter ett tag börjar de också att byta uppgifter med varandra och diskutera vad de kommit fram till. Sorlet stiger i klassrummet. Jag pustar ut, slappnar av och bara njuter.

Vår skola har börjat med ett utvecklingsområde som handlar om språkutvecklande arbetssätt. Vi har haft föreläsningar, seminarier och jobbat i grupper med olika strategier för språkutveckling. Det är strukturerat, organiserat och lätt att ta till sig. Det är faktiskt första gången under mina snart 20 lärarår som jag verkligen uppskattar en internutbildning.

Äntligen har jag fått det jag så länge sökt efter: bra metoder att hantera begrepp och formuleringar i NO-ämnena. Och det bästa av allt är att det är forskningsbaserat. Metoderna är beprövade, utvärderade och förbättrade. När jag ska använda dem vet jag att det, med stor sannolikhet, kommer att leda framåt.

Det stora arbetet börjar när metoderna ska införas i undervisningen. För även om de visar på goda resultat, är det ju läraren som tolkar kursplanen, väljer områden och skriver ordlistor som ska kombineras med dem. Det är det som är det roliga och då min lärarskicklighet sätts på prov.

Vad är det som skiljer dessa metoder från mina tidigare? Mycket av det jag använt har varit hemmasnickrat och anpassat efter elevgrupp och situation. Dessvärre brukade de inte gå att återanvända. Jag var hela tiden tvungen att göra om, vilket är ineffektivt.

Detta gäller förresten de flesta ”tips och trix” jag tagit del av under åren. Även om vissa varit riktigt bra, är de inte hållbara. De kan fungera vid ett tillfälle, men inte vid nästa. Det är här styrkan i de beforskade metoderna ligger. Det är därför jag känner så stor lust att lära mig dem.

Resultaten är tydliga. Eleverna utvecklas snabbare, diskussionerna är mer nyanserade och deras frågor vassare. Det är lätt att skapa nya uppgifter och undersökningar som kan möta alla deras frågor.

Att se och höra eleverna ta sig an uppgifter, diskutera och resonera sig fram på ett mer kreativt sätt är en fröjd.

Att se och höra eleverna ta sig an uppgifter, diskutera och resonera sig fram på ett mer kreativt sätt är en fröjd. Det är mycket lättare att gå igenom de nya uppgifterna.

Men hur kom det sig att jag själv, i första läget, inte hade större förväntningar på eleverna? Varför såg jag inte att de faktiskt förstod och arbetade på av eget intresse? Var det min egen osäkerhet inför de nya arbetssätten?

Att vara spänd inför nya metoder är bra. Det gör mig mer fokuserad och nyfiken på resultaten. Jag måste däremot lita mer på mig själv och på att eleverna faktiskt förstår det jag säger. Det tar jag med mig till nästa gång.


Christofer Danielson, NO-lärare i Sundbyskolan, Stockholm. Just nu lägger han upp planerna för semesterresan till Italien.

ur Lärarförbundets Magasin