Läs senare

Avstånd lär man med kroppen

24 Jan 2012

Hur långt är egentligen 100 meter? Ehh…? Ja, 100 meter, förstås.
Jag kontrar med ”hur kan du och jag veta hur långt 100 meter är – till exempel längs med vägen, i skogen eller på stranden? Hur gjorde du och jag när vi lärde oss uppskatta hur långt 100 meter är? Vad jämförde vi med och hur gjorde vi rent praktiskt?”
Foto: Helga JonssonJag geocachar tillsammans med mina elever. Geocaching är en form av modern skattjakt eller gömma nyckel. Eleverna går med GPS:er eller Ipad för att med hjälp av koordinater hitta skattgömman. Dessa moderna och pedagogiska verktyg talar om för oss hur långt avståndet är från platsen där vi befinner oss till skattgömmans placering. När vi går i kompassnålens riktning eller med hjälp av kartan ser vi hur avståndet minskar, meter för meter. Ibland åker vi bil och då kan det vara 3,5 kilometer kvar till nästa skattgömma och GPS:en räknar ganska fort ner var 100:e meter. ”Hur långt är det kvar?” frågar jag eleverna titt som tätt. ”210 m”, svarar eleven efter att ha kontrollerat GPS:en. ”Hur långt är 210 meter?” frågar jag. ”Ehhh …?”

Som sagt, att uppskatta avstånd är svårt. Det kan vara svårt för vissa elever att uppskatta ett så kort avstånd som 10 meter och vad ska eleverna jämföra och relatera till då? Mina elever har en bild av hur lång en 25-metersbassäng är eftersom vi åker iväg till stadens badhus några gånger varje läsår. Eftersom eleverna har en bild av simbassängens längd, använder vi oss av hur många simbassänger exempelvis 210 meter kan omvandlas till. Så när vi går där i skogen eller åker längs med vägen och jag undrar hur många simbassänger 210 meter kan omvandlas till, klurar och räknar eleverna och sedan kommer svaret: ”Det är ungefär åtta simbassänger”!

När vi uppskattar korta avstånd, som 10 meter, tycker en del elever att de kan jämföra med sin egen längd, då är det lättare att ”se” avståndet och få ett hum om hur långt det faktiskt är.

Det går inte att lära sig hur långt 100 meter är om vi sitter inne i klassrummet, det går bara inte. Vi måste ut och stega, undersöka, relatera, jämföra och känna med kroppen. Jag har haft elever som kastar varpa. De vet exakt hur långt 10, 12 och 15 meter är – det sitter så självklart i kroppen på dem eftersom det är de längder som de kastar. Jag har också haft elever som spelar golf och de vet ganska säkert hur långt till exempel 75 meter är.

Jag har själv alltid haft svårt att uppskatta längder. Jag måste tänka till, jämföra längden med något, skapa en bild i huvudet och på så sätt få en känsla av avståndet. Det är absolut ingen självklarhet för mig och ändå verkar det hur lätt som helst. Skulle någon fråga mig: ”Marie, hur långt är 100 meter?” skulle jag inte kunna peka ut eller förklara direkt. Jag skulle börja med ”Ehhh …” och efter en stund skulle jag svara: ”4 simbassänger."

ur Lärarförbundets Magasin