Läs senare

Dags för ett nytt spår

27 Mar 2013

Foto: Anna SimonssonDet här var nog den bästa lektionen du haft! säger en tjej i klass 9 spontant. Jag blir rätt paff, men får fram ett ”tack” innan hon ställer en fråga om det vi gjort. När jag samlat tankarna frågar jag henne vad det var som gjorde lektionen bra.
Saken var den att jag gjort några medvetna förändringar i undervisningen till just denna lektion. Den var inledningen på andra delen i det område som vi kallar ”Atomen – historien om den största upptäckten i vår historia”.

Så lustfyllt kändes det inte helgen innan. Jag drabbades av ett ”hjärnstopp” och kände mig mest nedslagen. Att ha byggt upp en erfarenhet kan både vara av godo och av ondo. Det goda handlar om att ha kunskap om ämnesinnehållet, längden på de olika momenten samt vad elever kan finna mer eller mindre roligt. Jag vet vilka experiment som kan passa och vilka ord och begrepp som behövs. Men det är också av ondo att jag redan vet allt det. Det kan vara svårt att bryta upp det bekväma och beprövade mot något nytt.

Lgr11 har, i förhållande till Lpo94, ändrat inriktning på hur naturvetenskapen ska användas och presenteras. Det ställer nya krav på lärare. Jag har inga problem med att ge mig in på ny mark, men på detta område som jag kan utan och innan, blev det svårt att tänka om.

Jag sökte febrilt i huvudet och bland mina källor efter nya experiment och undersökningar som skulle kunna passa in. Men jag fick inte till det. Stressen och oron över att inte ha något vettigt att presentera på måndag morgon bara växte. Jag kunde ju inte köra på i det gamla spåret. Eleverna har rätt till en undervisning av hög kvalitet. Det kräver att jag tänker om.

Mitt i frustrationen dyker en oväntad lösning upp. Under hösten började jag ett uppdrag som lärarcoach i kommunen. Coachningen går ut på att läraren själv sitter på lösningen och att coachen hela tiden ska lämna över ansvaret och tankearbetet. Vad skulle hända om jag kombinerar detta med mig själv och eleverna?

Att lektionen blev bra beror förmodligen på att jag lämnade över mycket av innehållet och ansvaret till klassen. Eleverna fick veta vad temat handlade om, några rubriker och att allt skulle leda fram till en undersökning utifrån en egen formulerad frågeställning.

Resultatet blev att eleverna kom på tio olika undersökningar!

Mot mina tidigare två. Att låta dem styra innehåll och metod är något vi lärare behöver träna oss på. Eleverna skapar meningsfulla experiment från sin egen värld, det gör arbetet mycket mer intressant.

Fortsättningen har gått kanon! Eleverna har ägt innehåll och tillvägagångssätt och jag kan koncentrera mig på att handleda, diskutera och utmana. Jag hoppas på att även i fortsättningen få höra spontana kommentarer kring min undervisning. Då känns jobbet genast mycket roligare.

ur Lärarförbundets Magasin