Ingår i temat
Räkna med IT
Läs senare

Datorn inget självklart verktyg

Datorerna finns – men i praktiken är det svårt att använda dem
så mycket som lärarna vill. Det visar Origos egen undersökning.

03 Feb 2013

Över hälften av lärarna i Origos undersökning använder digitala verktyg i undervisningen varje dag. Åtta av tio använder digitala verktyg i klassrummet minst ett par gånger i veckan.
Det stämmer väl överens med läroplanens intentioner och kan tyckas ge en indikation på att skolan faktiskt är på väg att komma ikapp det övriga samhället i den här utvecklingen. Åtta av tio lärare har numera en egen dator som skolan tillhandahåller, 42 procent av lärarna i undersökningen uppger att de använder interaktiva skrivtavlor.

Det låter alltså inte så tokigt, även om vi tyvärr inte vet vad datorerna används till. Dessutom kan vi anta att de lärare som ofta använder datorn som arbetsredskap är överrepresenterade, när det gäller svaren i vår e-postbaserade undersökning.

När vi tittar närmare på de fria kommentarer som de svarande hade möjlighet att lämna, träder en mindre positiv bild fram än den som diagrammen visar. Många lärare som visserligen har tillgång till teknisk utrustning, klagar på att den är alltför gammal, strular för ofta och inte matchar deras behov.


 

 


 

Av totalt 509 svarande, valde 81 personer att dessutom lämna en skriftlig kommentar, och de visar på stora skillnader. Här är några exempel:
”Jag har en gammal dator och mina elever har nya, jag har inte samma möjligheter som de har.”
” Vi (personalen) har precis fått varsin Mac men vi har så segt nätverk så det tar 40 minuter att logga in om man ens kommer in. Trådlöst är på gång. Därför blir det inte att man använder datorn i undervisningen. Det blir för bökigt! Våra datorer i klassrummet är ännu värre, det finns EN i varje klassrum. Inga elevdatorer eller datorsal eller dylikt.”

” Vi har knappt en elevdator per klassrum … Den dator jag använder är stationär i det klassrum jag är i och är kopplad till den interaktiva tavlan.”

” Jag har en gammal dator och mina elever har nya, jag har inte samma möjligheter som de har.”

” Vi har äldre datorer med omoderna program, typ Office 2003.”

” Har tidigare arbetat på en skola där jag hade tillgång till dator och smartboard. Nu har jag knappt en dator, känns som om jag går bakåt i tiden i stället för framåt. Skulle vilja arbeta mer med digitala medier i min undervisning.”

” Upplever att digitala verktyg är bra redskap för att utveckla undervisningen. Det som är problemet är ’strul’ i anslutning till verksamheten, till exempel olika former av support och hantering av elevernas lösenord.”

” Vi har fem datorer på 80 barn – kommunen har inga pengar!”

” Nätverket är ofta nere och antalet datorer knappt – därför använder jag inte datorer så ofta som jag vill i undervisningen.”

Några ljusare bilder finns det dock av tekniken i skolan:

Har en Smartboard i klassrummet sedan fem år och skulle inte kunna klara mig utan den nu!”

Vi har använt datorn för ’att lära sig läsa genom att skriva på dator’.”

Just nu är vi med i kartdetektiverna och har en egen blogg. Vi använder dator att lära oss skriva/ räkna/ engelska/ läsa.”

Dokumentkameran är fantastisk, önskar att jag hade en egen i klassrummet. Jag använder den i alla ämnen.”

Undersökningen gjordes genom att vi skickade e-post till 1589 grundskollärare som är medlemmar i Lärarförbundet. Totalt svarade 509 lärare på vår enkät.

Alla artiklar i temat Räkna med IT (7)

ur Lärarförbundets Magasin