Läs senare

Fokus på innehåll ger resultat

Diskutera mer och räkna mindre. Learning Study har gett många positiva effekter på undervisningen. Numera klarar nästan alla elever i Öjersjö Storegård nationella proven i matematik, säger Tuula Maunula, lärare i matematik och NO.

02 Apr 2009

Planeringsmötet börjar redan innan lärarna satt sig. I dag ska årskurs 8 börja med ett nytt arbetsområde i matematik. Jens Gerhardsson och Tobias Sundin ”smygstartade” med rymdgeometrin i fredags och berättar om sina lektioner. Mattias Larsson och Tuula Maunula lyssnar och kommer med synpunkter. Diskussionen om vad de ska arbeta med, och vad eleverna brukar tycka är svårt, går snabbt.

Tillsammans går de igenom målen och filar på formuleringarna. De konstaterar att de flesta håller, men lägger till prefixens roll och enas om skrivningen ”Kunna välja lämpligt prefix till aktuell enhet”. Samtalet fortsätter under lunchen. Efter den har åttorna en parallell matematiklektion.

– Det var jättekul att lyssna på Jens och Tobias när de berättade om sina lektioner.

Vi tycker att målen är bra, men det var kul att komma på att prefixen ska med. Vår kursplan är i högsta grad ett levande dokument, säger Tuula Maunula, 4 – 9-lärare i matematik och NO samt handledare i Learning Study.

– Våra möten håller hög kvalitet och har stort innehållsfokus. Vi har samma grundidé och erfarenhet. Det var länge sedan vi släppte läromedlen, säger Jens Gerhardsson.

Öjersjö Storegård i Partille är en F – 9-skola. Fyra matematiklärare delar på tre klasser i årskurs 8. Oftast väljer eleverna själva vilken grupp de vill gå i. Just nu har Tuula Maunula matematik i sin mentorsklass. Hon introducerar det nya området och börjar med en gruppövning som gjordes i en Learning Study, som handlade om dimensions­analys, för några år sedan.

Eleverna delas in i par och får ett papper där de ska diskutera om beräkningarna är längd, area, volym eller olösbara. Hon går igenom uppgiften på tavlan och kontrollerar att de är säkra på skillnaden mellan enhet och storhet. Klassen enas om att storhet är vad man mäter och att enhet är vad man mäter i.

– Otroligt bra start! Sätt i gång och kryssa, säger Tuula Maunula entusiastiskt.

Ett koncentrerat mummel fyller klassrummet. Det diskuteras, prövas och argumenteras. Tuula Maunula rör sig mellan borden. Efteråt är det dags för diskussion.

– Jag ska försöka få er att göra fel! Här är fel svar bra. Om det bara är rätt svar blir lektionen trist.

Hon konstaterar att eleverna blev bra på att identifiera längd och area när de arbetade med potenser. De är också bra på prioriteringsreglerna. Dags för en ”Robinson”. Klassen ska rösta bort fel svar.

– Det är bra om ni tycker olika! säger Tuula Maunula, och skriver upp beräkningen 4 cm × 4 cm + 2 cm × 2 cm på tavlan.

Hon ber alla att tänka efter om det är längd, area, volym eller olösbart. De flesta röstar på olösbart. Nu får eleverna argumentera varför de har röstat bort ett visst alternativ. Markus börjar med att ”skicka hem” volym. Jamie röstar bort längd. Till slut kommer de fram till area och att svaret blir 20 kvadratcentimeter.

– Jag tror att lektionen blev bra för att gruppövningen är så bra. Det passar att börja med den eftersom den innehåller alla kritiska aspekter, säger Tuula Maunula.

– Det här är första kullen vi verkligen lyckats få att förstå skillnaden mellan plus och gånger. Vi lade mycket kraft på det när vi arbetade med potenser i höstas. De har utgått ur kursplanen, men är viktiga för att förstå rymdgeometri.

Arbetet med Learning Study startade 2003 som ett forskningsprojekt i samarbete med Göteborgs universitet. Tuula Maunula jobbade parallellt på universitetet och i skolan. Genom åren har hon handlett många kollegor.

Från början deltog tio matematiklärare som delades upp i tre grupper och gjorde tre studier var. De började med att välja områden som är svåra att undervisa i.

– Det konstiga är inte att det var ett forskningsprojekt. Det märkvärdiga är att vi har fortsatt själva och gjort lika många studier till. I SO hade vi till exempel en jätterolig studie om inflation. Just nu håller vi på med en om densitet i NO.

Totalt har ett trettiotal lärare av cirka hundra gjort en Learning Study.

– När lärare i vår skola pratar om lärande och kunskap handlar det nästan alltid om innehåll. Vi kan inte låta bli. Största skillnaden mot förut är att jag vet hur man lär sig. Jag famlar inte längre.

En Learning Study tar ungefär tio veckor. Cirka tre arbetstillfällen går åt till att identifiera områdets kritiska aspekter och vad som kan vara svårt för eleverna, förklarar Tuula Maunula.

Lärarna tillverkar ett ”förtest” för att ta reda på vad eleverna kan och vilka problem de har. Tillsammans planerar de en lektion utifrån resultaten. Nu är det dags för den första läraren att prova. En kollega filmar. Efteråt testas eleverna igen. Gruppen tittar på filmen, analyserar testet och har några tillfällen på sig att förbättra innehållet. De andra lärarna har samma lektion. Ofta räcker tre lektioner för att få fram mycket användbart, berättar hon.

– Trots att vi är rutinerade blir vi alltid förvånade. Det är lätt att ta saker för givna.

Att bli filmad och granskad av kollegor är inte så dramatiskt, tycker Tuula Maunula.

– Alla första lektioner är dåliga. Men eftersom vi planerar dem ihop så spelar det ingen roll. Nästa gång får en annan lärare ta första lektionen.

Arbetet ger bra resultat, konstaterar hon.

– Nästan alla elever klarar, trots att vi inte har några specialpedagoger, nationella proven. Vi har dessutom tredubblat antalet som har MVG. Det är vi jätteglada för.

Hon berättar om nian som är färdig med grundskolans matematik redan i februari. Att inte vara bunden till läromedel ger tid.

– Det är underbart! Jag kan ägna hela våren åt att fördjupa och repetera. Eleverna får önska saker, undervisa varandra, ha muntliga kurser och göra det som egentligen är matematik.

– Eleverna har ett sådant driv. Många nior har önskat att få gå i den snabba gruppen. Det tar en lektion så är vi förbi alla G-mål och de flesta VG-mål. I den gruppen är det 30 elever som redan lämnat grundskolenivå. Ibland
är diskussionerna på universitetsnivå.

Att forska på sin egen undervisning är ett stort och krävande arbete. Kvalitet kostar och tar tid. Det är inte som att låta någon läsa en bok, påpekar Tuula Maunula.

– Det tar ett halvår att utbilda tre – fyra lärare och komma fram till en bra gruppövning som vi kan använda i flera år. Det kräver också mycket kraft om man verkligen vill att allt i matematiken ska gå att förklara.

Den gemensamma planeringstiden är nödvändig.

– Det är ingen idé att satsa på att parallellplanera fyra mattelärare i tre klasser om det inte finns schemalagd planeringstid. Då kan vi lika gärna låta bli.

Hur kan svenska elever bli bättre på matematik?

– Genom att räkna mindre och använda tiden till annat. Om jag fick önska mig något skulle lärare ta tillbaka sitt undervisningsmandat. Ut med handledaren! In med läraren!

Learning Study är en variant av den japanska modellen Lesson Study. Learning Study, som både kan fungera som en forskningsmetod och en kompetensutvecklingsmodell, har utvecklats av professor emeritus Ference Marton vid Göteborgs universitet tillsammans med kollegor i Hong Kong. Modellen är ett sätt att systematiskt undersöka och utveckla undervisningen i syfte att förbättra elevernas lärande. Studier visar att Learning Study speciellt gynnar de elever som har störst svårigheter.
 

Alla artiklar i temat Matematik – Vad är problemet? (7)

ur Lärarförbundets Magasin