Läs senare

”För höga krav i kursplanerna”

Regeringens mål är att kursplanerna för grundskolan ska bli tydligare. Men kraven på lärare och elever blir för höga, menar kritikerna.

15 Mar 2010

I de nya kursplanerna slopas de tidigare målen och ersätts med så kallade kunskapskrav. Detta får kritik från flera håll. Chalmers i Göteborg skriver i ett remissvar till Skolverket att de nya kursplanerna ställer för höga krav på elever och lärare. De påpekar också att kunskapskraven inte sätts in
i något större sammanhang.
– Det har alltid varit för höga krav i skolan. Det är en av orsakerna till att vi år efter år har en lägre måluppfyllelse än andra länder, säger Sven Engström, professor på Chalmers.
     De nya kursplanerna är visserligen ett steg i rätt riktning. Onödigt innehåll och överflödiga mål har tagits bort. Men det hade gått att sålla ännu mer. Risken är fortfarande stor att lärare betar av målen i ett för högt tempo, menar han.
     Från Lärarförbundets håll sätts både plus- och minustecken framför det centrala innehållet, som beskriver vad varje ämne ska innehålla. Framför allt gynnas NO-ämnena.
– I många delar av landet samlas elever från olika skolor ihop i samma skola när de når årskurs 7. Variationen i elevernas grundkunskaper i NO blir då tydliga, vilket gör att högstadielärare är osäkra på hur de ska nå ut till eleverna. Ett tydligare kursinnehåll kommer att vara till stor hjälp, säger Annika Andersson, ordförande för ämnesrådet i naturvetenskap och teknik.
     Även hon anser att ambitionsnivån i de nya kursplanerna är för hög. Dessutom innehåller de för många moment.
– Risken är att alla lärare inte hinner med allt. Då blir det lätt att man bara skrapar på ytan.

Att kursplanerna skulle vara för omfattande håller Skolverket inte med om. Mycket av den gamla texten har tagits bort utan att ersättas av annan. Däremot kan lågstadielärarna kanske känna att arbetsbördan ökar, eftersom det inte funnits varken kunskapskrav eller centralt innehåll där tidigare, menar Thomas Krigsman, ansvarig för NO-delen i de nya kursplanerna.
– Innehållet skrivs fram tydligare med ett centralt innehåll. Därför kan de nya kurs­planerna uppfattas som mer omfattande. Han håller heller inte med om att kraven på eleverna ökar. Däremot blir det svårare att få A än MVG. Långsiktigt leder förändringarna förhoppningsvis till bättre kunskaper hos eleverna när de närmar sig slutet av grundskolan. Detta eftersom lärare som undervisar i yngre åldrar får klart för sig vad de ska jobba med och att progressionen i ämnena framgår tydligare, säger Thomas Krigsman.

Är det för höga krav i skolan?
Skriv till oss på origo@lararforbundet.se.

Nya planer med nya betyg

  • De nya kursplanerna tas fram av Skolverket på uppdrag av regeringen.
  • Ett så kallat centralt innehåll ska tydligt ange vad respektive ämne ska innehålla.
  • Mål att sträva efter samt mål att uppnå försvinner och ersätts av de nya kunskapskraven.
  • En ny betygskala som går från A till F införs. Betyget F motsvarar det tidigare betyget IG. Godkänt blir E och A motsvarar ett starkt MVG.
  • Förändringarna träder i kraft hösten 2011.

ur Lärarförbundets Magasin