Läs senare

Guldgruva om formativ bedömning

14 Mar 2016

Att lära sig att lära är en vital del i lärprocessen och precis det som händer när elever blir ägare av sitt eget lärande. Tyvärr är det också det som är det allra svåraste. Därför är det viktigt att pedagogen visar vägen och då gärna med hjälp av formativ bedömning. Dylan Wiliam och Siobhán Leahy beskriver i Handbok i formativ bedömning – strategier och praktiska tekniker detta på ett föredömligt sätt. Dylan Wiliam är professor emeritus vid University of London. Han är en av världens ledande bedömningsforskare. Siobhán Leahy har mångårig erfarenhet som rektor och av att arbeta stödjande med att implementera kollegialt lärande i skolor.

Formativ bedömning är läroplansneutral och det krävs att du som pedagog är medveten om vad du vill att eleverna ska lära sig. I ivern att använda formativ bedömning är det enkelt att anamma alla tips på olika hjälpmedel eller tekniker som skrivplattor, glasspinnar med namn på och exit-pass, men desto svårare att verkligen komma till målet: att få eleverna att äga sitt eget lärande.

Författarna poängterar att det bara är eleverna som skapar lärandet. Vad lärare kan göra är att skapa ramar och förutsättningar.

Boken inleds med ett avsnitt om lärares professionella lärande som gav mig tankar om den undervisning jag själv bedriver och om vad som är svårt.

Lärare saknar inte kunskap, utan bara tid att förändra, hävdar författarna. Det är svårt att förändra ett invant arbetssätt på grund av den automatisering som skett genom alla repetitioner.

I boken beskrivs de fem strategier som används i formativ bedömning:

• Klargöra, dela och förstå lärandemål och framgångskriterier.

• Skapa och leda effektiva diskussioner, uppgifter och aktiviteter som lockar fram belägg för lärande.

• Ge feedback som för lärandet framåt.

• Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra.

• Aktivera eleverna som ägare till sitt eget lärande.

Förutom handfasta tips finns även enkäter, mallar och checklistor till varje strategi.

Att författarna varnar för vanliga fällor när det gäller de olika teknikerna som används i arbetet med strategierna, men även ger tips på förbättringar, är hedrande. De påpekar att boken inte bör sträckläsas, utan snarare användas som ett stöd, där man läser det man för tillfället behöver. Till hjälp finns en superb innehållsförteckning som gör det enkelt att hitta rätt.

Boken är en guldgruva oavsett om du precis börjat arbeta formativt, har arbetat flera år med formativ bedömning, eller om du vill förändra din undervisning och behöver inspiration.

Även om det är svårt och tar tid så är det min och alla andra lärares ansvar att förändra klassrumspraktiken så att eleverna lär sig att lära. Denna förändring gör vi inte för att vi inte är tillräckligt bra, utan för att vi kan bli ännu bättre. Och kom ihåg att allting är svårt innan det blir lätt!

Handbok i formativ bedömning – Strategier och praktiska tekniker
Dylan Wiliam & Siobhán Leahy
Natur & Kultur

ur Lärarförbundets Magasin