Läs senare

Heltäckande om teknik

23 Nov 2015

Vilken trist bok tänkte jag när jag först fick Undervisa i teknik av Myrtel Johansson och Maria Sandström i min hand. Detta för att den var svartvit och bestod av massor med text. Men ack vad jag bedrog mig. Jag skulle önska mig fler av samma typ i olika ämnen.

Det här är en bok som alla som kommer i närheten av teknikämnet borde ha i sin hand! Jag som ”gammal” lärare som inte läste teknik i min utbildning, blev väldigt inspirerad av innehållet. Även om jag gått många fortbildningar så har jag aldrig fått ämnet så klart beskrivet för mig.

Hade boken funnits tidigare tror jag att många fler lärare skulle ha tagit till sig teknikämnet. Jag tror – eller snarare vet – att det fortfarande fuskas bort i många skolor.

Det är imponerande att författarna i en så, till synes, tunn bok får med allt som behövs för att kunna undervisa i teknik. Här finns det Lgr 11 säger om ämnet, faktatexter, olika resonemang och reflektioner samt massor med roliga lektionstips.

Författarna börjar med att betona vikten av att teknik är ett eget ämne. De tar också upp riskerna med att integrera det med andra ämnen. Man kan tycka att det här med genusperspektivet inte ska behöva tas upp 2015, men fakta talar sitt tydliga språk…

Det historiska perspektivet och vad som är teknik förklaras på ett lättbegripligt sätt. Exemplet med de tre stenarna är lysande. Den första stenen hittas på stranden, den andra är en fossil och den tredje stenen är krossad, makadam. Av dessa tre är det bara den krossade som är ”teknik”, alltså tillverkad av människan. De andra är naturföremål.

Författarna tar också upp varför man ska läsa ämnet teknik. Vi som arbetar i skolans värld vet ju och förstår att vi utbildar elever till ett framtida samhälle. Och är det något som det är brist på så är det folk inom teknikbranschen.

Det blir också tydligt hur språkutvecklande teknikämnet kan vara. Elever med annat modersmål än svenska får otroligt mycket stimulans när de sätter ord på det som händerna gör och när de förmedlar sina tankar till kamraterna. I boken finns tips på hur man kan hjälpa nyanlända elever in i ämnet. Samtidigt lär de sig skolord som sax, penna, linjal och mäta.

Författarna har insikt i att lärare i dag har många uppdrag och att tiden för att förbereda lektioner är knapp. Att de har tolkat kursplanen och samlat mängder av fakta, tips och inspiration gör att jag kommer att rekommendera Undervisa i teknik till mina kollegor.

Kanske kan vi också få tid att diskutera innehållet. Här finns flera intressanta reflektioner som det kan finnas fler svar på. Ett plus är att boken – titeln till trots – vänder sig till hela grundskolan. Det ger en röd tråd genom alla skolår.

ur Lärarförbundets Magasin