Ingår i temat
Lust för matte
Läs senare

Högskola på hemmaplan

I Ovanåkers kommun har alla lärare som undervisar i matematik erbjudits lokal kompetensutveckling. Matematikutvecklare Agneta Persson har fått högskolan till Edsbyn.

15 Mar 2010

Hon har alltid brunnit för matematik och nappade bums när rektor frågade om hon ville bli kommunens matematikutvecklare. Agneta Persson är en stark drivkraft bakom att omkring 50 lärare från olika stadier i Ovanåkers kommun i Hälsingland gått en lokal högskoleutbildning.
  – Det är så roligt att träffa lärare från förskola till gymnasiet i tvärgrupper. Vi har fantastiska lärare som gjort fantastiska arbeten, säger Agneta Persson, som delar sin arbetstid mellan arbetet som matematiklärare på Celsiusskolan och som matematikutvecklare.
     Det började med några inspirerande konferenser och funderingar på hur fortbildningen skulle organiseras. Hösten 2007 fick hon en halvtidstjänst som matematikutvecklare och kunde börja arbeta på en kompetensutvecklingsmodell. Tanken var att skapa ett långsiktigt utvecklingsarbete med nätverk och förnyat arbetssätt.
    Agneta Persson började med att organisera pilotgrupper, F-3, 4-6, 7-9 och gymnasiet, som träffades varannan månad och diskuterade olika teman och hur de skulle göra för att höja den låga måluppfyllelsen. I början gick det ganska trögt. Men det var en process de måste igenom, menar hon.
  – Det ligger lite prestige i matematik­ämnet som handlar om vad eleverna ska kunna och när. Det var mycket fokus på matteböcker och algoritmer. Jag insåg att det behövdes en extern person.
I nästa steg kartlade rektorerna matematikbehörigheten bland sina lärare. Det visade sig vanligt att lärare med utbildning i svenska och SO undervisade i matematik.
  – Det är inte unikt för Ovanåker. Många kommuner har svårt med rekrytering.
     De bjöd in Eva Taflin, matematikdidaktiker från Högskolan i Dalarna, till en informationsträff. Hon presenterade kursmålen och tog reda på lärarnas önskemål. Efter ett tag växte det fram vilka kurser som behövdes. Ganska snabbt kom de på att alla lärare som undervisar i matematik borde gå dem. Många hoppade på.

Kompetensutvecklingen erbjuds lokalt och utbildningen sker inom arbetstidsavtalet.
     I stället för att femtio lärare reser tio mil till Falun kommer högskolan till Edsbyn. Lärarna träffas i tvärgrupper efter föreläsningarna. Alla skolor har frigjort tid mellan 14.00 och 18.00 för att lärarna ska kunna träffas och ha seminariediskussioner om kursinnehåll, problemlösning och Learning Study på den egna skolan. Deltagarna har även inläsningsdagar för att bearbeta litteraturen.
  – Att få diskutera över stadierna har varit otroligt uppskattat.
     Första problemlösningskursen blev en rejäl kullerbytta för många. Det var inte riktigt vad de tänkt sig. I andra kursen fick lärarna omsätta kursinnehållet och bearbeta det i Learning Study, berättar Agneta Persson.
  – Då började de upptäcka resultat. Så fungerar en typisk process. Först brakar det totalt, men när man väl kommer igenom förvirringen blir det bra. Det ska bli spännande att se resultaten på nationella proven i vår.
     Det är viktigt med långsiktig och hållbar kompetensutveckling, påpekar Agneta Persson. Skolledare måste organisera undervisningen så att lärare med rätt utbildning undervisar i de ämnen de kan. Kanske går det att organisera skolorna på ett mer effektivt sätt, påpekar hon.
  – Hade inte vår skolchef och kvalitetsutvecklingsansvarige trott på projektet hade det inte gått. Jag träffar andra matematik­utvecklare som är frustrerade för att det stoppar på ledningsnivå.
 

Matematikutveckling i Ovanåker

I projektet ingick 14 förskolor, 11 grundskolor och en gymnasieskola. Alla lärare som undervisar i matematik erbjöds lokal kompetensutveckling inom Lärarlyftet. Sammanlagt har ett sextiotal lärare gått kurser.
 Utbildningen var på 15 högskolepoäng under fyra terminer för tidigarelärare och 22,5 poäng för senarelärare. Det handlar om 7,5 poäng problemlösning, 7,5 poäng i matematisk problemlösning samt 7,5 matematik­kunskaper, analys och bedömning.

Alla artiklar i temat Lust för matte (8)

ur Lärarförbundets Magasin