Läs senare

Klimathotet som energigivare

av Karin Södergren
04 Dec 2017
04 Dec 2017

Antropocen. Så heter den geologiska epok som vetenskapliga fakta tyder på att jorden nu har gått in i. I den epoken förändras klimatet i en allt snabbare takt och närmar sig en kritisk punkt. När vi klivit över den punkten kan förändringarna bli oöverskådliga, med hastigt stigande havsnivåer. Vattenbrist, matbrist, sjukdomar, stora flyktingströmmar och social oro är väntade effekter.

Den varningen kommer från ett dokument skrivet av världens ledande klimatforskare inför klimatmötet i november i Bonn.

25 000 delegater från hela världen samlades för att komma fram till hur klimatmålen som sattes upp i Paris 2015 ska uppnås. Samtidigt kom dystra uppgifter om att koldioxid­utsläppen har börjat stiga igen efter att ha legat still i två år.

En av Sveriges delegater, miljöprofessor Johan Rockström som också är en av klimatforskarna bakom dokumentet, påtalade att insatser behövs på alla nivåer när övergången till ett fossilfritt samhälle nu ska ske. Om varje individ halverar sitt bilåkande, sitt flygresande och sitt matsvinn är vi en bit på väg, menade han.

Trots att lärande för hållbar utveckling finns inskrivet i läro­planens portalparagraf är det många skolor som inte undervisar i det. Det visar en färsk undersökning från Naturskyddsföreningen.

I det här numret av Origo fokuserar vi på energi, ett ämnes­område som kan ha svårt att väcka elevernas intresse. Enligt Cristian Abrahamsson, förstelärare i NO i Svedala, är det i mötet mellan det naturvetenskapliga och det samhällsvetenskapliga som energi blir konkret och eleverna engagerade. Och vad kan väl vara mer angeläget för dagens unga än klimatfrågan?

ur Lärarförbundets Magasin