Läs senare

Läs med teknikglasögon

15 Maj 2017

Det här är en bok för dig som vill komma i gång med teknikämnet. Ett ämne som jag vet att många lärare drar sig för att undervisa om.

Cecilia Axell, som är forskare i teknikdidaktik, gör läsaren med­veten om att det finns teknik i de flesta barnböcker. Det gäller bara att sätta på sig teknikglasögonen. Det är spännande att, som lärare, upptäcka hur lätttillgängligt teknikämnet faktiskt är för oss.

I Upptäck tekniken i barnlitteraturen finns, tack vare diskussions­frågorna som hör till de olika barnböckerna, hur många uppslag som helst. Mamma Mu och Kråkan, Mumintrollet och Pettson och Findus är några exempel på böcker som författaren hittar en massa tekniska kopplingar i.

Bokens första del handlar om vad teknik är, olika begrepp och skolans styrdokument. Andra ämnen tar upp demokrati, miljöpåverkan och genusperspektiv.

Det är viktigt, visar Skol­­inspek­tionens rapport från 2014, att tekniken sätts i ett större perspektiv. Det gäller att inte stirra sig blind på enskilda tekniska föremål.

Cecilia Axell skriver också om vad forskningen säger om teknikens både positiva och negativa sidor. Det gör läsningen spännande och lite filosofisk och kan säkert leda till roliga diskussioner i lärarlaget. Vad är god repektive ond teknik? Är det etiskt eller moraliskt riktigt att skapa viss teknik fast man har kunskap om vad den kan leda till?

Upptäck tekniken i barnlitteraturen

Cecilia Axell
Natur & Kultur

Tekniken kan också ha ett symboliskt värde. Kanske tillfredställer den inte bara ett behov,
utan skapar makt, som till exempel operahuset i Sydney. En konstruktion som blev en symbol för staden, men också en katastrofal konstruktion som kostat mycket pengar i reparationer.

Själv blev jag mest förtjust i bokens senare del, där jag får möjlighet att läsa utdrag från olika böcker med teknikglasögonen på.

Det är spännande att både äldre och yngre litteratur finns med i urvalet.

Jag har undervisat mycket i teknik men aldrig med litteraturen som utgångspunkt. Boken gör mig väldigt nyfiken på att testa. Och det är bara att sätta i gång. Skönlitteratur är lättillgängligt och i boken finns många bra frågeställningar, tankar och idéer att arbeta vidare med. Här finns dessutom förslag på fantastiska teman där teknik och svenskämnet kan samverka.

Upptäck tekniken i barnlitteraturen är en bok som jag varmt rekommenderar alla kollegor. Förhoppningsvis väcker den också intresse för teknikämnet på ett bredare plan. Det vore väl härligt om det inte bara är NO- och tekniklärare som har känsla för ämnet, utan att det blir angeläget för alla. Det öppnar verkligen den här boken dörren för. Kanske kan den också passa på lärarutbildningen i svenska?

ur Lärarförbundets Magasin