Ingår i temat
Lämna klassrummet!
Läs senare

Matematik med hela kroppen

Utomhusmatematik är bra för att befästa grundläggande kunskaper, anser Mats Wejdmark från Nynäshamns Naturskola.

03 Sep 2009

– Uterummet är fantastiskt! Hela kroppen och alla sinnen är med. Det är roligt. Ljudvolymen är lägre. Dessutom visar forskning att det man upplever och gör praktiskt minns man bättre än det man läser.

Det är en småhuttrig morgon i maj. Mats Wejdmark, från Naturskolan i Nynäshamn, ska ha fortbildning i utomhusmatematik med en grupp lärare och förskollärare från Slottsparksskolan i Täby. Skolan har, sedan ett och ett halvt år, utomhuspedagogik på schemat.

Lärarna får lappar på ryggarna och ska gå runt och ställa frågor för att lista ut vilken siffra de har. Glada skratt och muntra samtal fyller dungen.

– Det är intressant att se hur de ställer frågor för att snabbt komma fram till svaret. För vuxna brukar det vara svårt att komma ihåg vilka frågor man ställt. Barn är ofta fenomenala på att minnas.

Dags för en sorteringsövning. Han skickar ut gruppen att hämta något från naturen. Nu är uppgiften att ställa upp sig efter storleken på fynden. Störst och minst, längst och kortast, tjockast och smalast. Att sortera vad som är äldst och yngst är inte så lätt. Hängen eller blommor?

De konstaterar att uppgiften kräver sam­arbete, diskussioner och kunskap om begrepp.

– Utomhusmatematik är bra för att befästa grundläggande kunskaper, bekräftar Mats Wejdmark.

Fynden placeras på en plastduk och används i Russinleken, Burr eller Killevippen som den också kallas. Leken blir även en övning i artkunskap.

– Man kan diskutera strategier med barnen. Hur gör ni för att komma ihåg? Alla kategoriserar på olika sätt.

Dags för ”hemliga bilden”. Mats Wejdmark uppmanar kursdeltagarna att leta rätt på fyra pinnar, fyra kottar och ytterligare ett naturföremål. Tillbaka med fynden får de sätta sig med ryggarna mot varandra. Den ena pratar och bygger en bild, den andre lyssnar och försöker göra efter.

– Jag är ute efter de matematiska termerna. Det gäller att ge bra instruktioner. Vet alla hur en kvadrat ser ut blir det enklare. Den här övningen fungerar även bra på högstadiet.

Mats Wejdmark är mellanstadielärare och startade Naturskolan i Nynäshamn för 20 år sedan.

– Debatten om matematiken handlar mycket om att eleverna måste få arbeta på olika sätt. Jag tog redan 1983 bort matteboken en dag i veckan, pratade mycket matematik och hittade på egna övningar.

Han upplever att intresset för utomhuspedagogik ökar.

– Det är viktigt med en växelverkan mellan inne och ute. Man behöver inte vara ute en hel dag. Jobbar man till exempel med geometri kan man ha en genomgång inne och göra ”hemliga bilden” ute. Eleverna får använda begreppen praktiskt. Då sitter de.

ur Lärarförbundets Magasin