Ingår i temat
Goda grannar
Läs senare

”Matematikundervisningen kan se helt annorlunda ut om några år”

Den danska grundskolan genomgår just nu stora förändringar. Samtidigt som en stor skolreform bygger om skolan från grunden, står matematik- och natur­ämnena inför en modernisering. Ämnen korsas, nya bildas och undervisningen flyttar ut från klassrummen.

23 Nov 2015

Under våren 2013 lockoutades 67 000 danska läraranställda. Konflikten handlade om att kommunerna ville driva igenom nya arbetstidsregler för lärarna, en förutsättning för den stora skolreform som regeringen planerade. Många lärare upplevde att de nya villkoren skulle beröva dem planeringstid och frihet att styra över sin egen arbetsdag.

Men både de nya arbetstidsreglerna och reformen gick igenom och under de senaste två åren har de första delarna successivt implementerats. Den innebär bland annat att eleverna får längre skoldagar och att lärarna undervisar utifrån inlärningsmål, i stället för att följa en kursplan eller ett utbildningsmaterial.

Fortfarande pågår en hetsig debatt om reformen. En tiondedel av lärarna har sagt upp sig och både lärare och elever känner tydligt av att skoldagen har förändrats. Många suckar åt långa skoldagar som inkräktar på aktiviteter och fritid. Andra jublar över det luftiga schemat, där lek och rörelse ska spela en större roll, och över kravet att eleverna ska röra på sig minst 45 minuter varje dag.

På många skolor integreras undervisningen med olika aktiviteter, vilket har mynnat ut i en stor bredd av utbildningsalternativ. Av matematik och natur­vetenskap skapas nya ämnen i kombination med till exempel slöjd eller teknik. Science, liksom design och innovation, är exempel på några ämnen som förekommer på flera skolor. Det har också dykt upp en lång rad alternativ till katederundervisningen som matematik­lektioner på golfbanan, i en skolträdgård eller på en båt ute till havs.

Steen Groðe, som är seniorlektor i matematik och specialiserad på forskning och utveckling i grundskolan på teknikområdet, bekräftar att den danska grundskolan just nu genomgår en stor förändring. Ännu har det inte påverkat undervisningen, menar han, utan det som främst sker just nu är att matematik- och naturämnena håller på att moderniseras.

Många lärare har redan tagit steget från det Steen Groðe kallar ”köpmansräkning”, traditionell huvudräkning och uppställningsuträkning. På några skolor går det långsamt, medan andra ligger i framkant och använder nya verktyg och datorprogram som en del av undervisningen. Programmering blir också allt vanligare.

Steen Groðe tror att skolreformen kan få stor betydelse för den framtida utvecklingen.

– I dag ser matematikundervisningen ut på ungefär samma sätt som den har gjort under de senaste 50 åren. Den är ett ämne för sig och mycket handlar om att lära sig olika räknesätt. Men skolreformen gör att det kan se helt annorlunda ut om några år, om reformen överlever vill säga.

Han tror att det kan ske stora saker i elevernas förhållande till ämnet om lärarna frigör sig från schemaundervisningen och i stället använder den frihet de nu har till att undervisa på nya sätt. Till exempel genom att låta eleverna lära utifrån sina egna intressen.

– Om utbildningen blir mer individuellt anpassad och samtidigt integrerar matematik- och naturämnena i ett praktiskt sammanhang, kan det göra att alla elever går ut skolan med en känsla av att de är bra på matematik och förstår hur de ska få användning av det de lärt sig, säger Steen Groðe.

Alla artiklar i temat Goda grannar (6)

ur Lärarförbundets Magasin