Ingår i temat
Skön matematik
Läs senare

Mönster i bild och slöjd hjälper matematiken

– Jag försöker trycka på att arbeta med mönster och mönsterskapande i skolan, säger Brittmari Bohm, lärarutbildare och studierektor.

19 Jan 2016

Hon arbetar vid Umeå universitet och var tidigare 1–7-lärare. Dessutom är hon utbildad inom textil och har alltid varit intresserad av teckning och måleri.

– Det är så viktigt att kunna se mönster, eftersom det hör till grunderna i matematik.

Brittmari Bohm menar att elever och även en del vuxna behöver träna sig att se mönster för att kunna skapa sig inre bilder i matematik. Genom det kan de lättare utföra beräkningar och välja vilken strategi som är mest lämplig.

– Då kan man se framför sig att till exempel 7 + 5 = 12, utan att göra själva beräkningen. Det går fortare när man ser tal bildligt.

Hon betonar också mönsterseende för lärarstudenterna, eftersom det hör till uppnåendekraven för årskurs 3: ”hur enkla mönster i talföljder och enkla geo­metriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas”. Eleverna ska även kunna visa sina lösningar med laboration, material och bild.

När Brittmari Bohm arbetade i skolan såg hon att de elever som hade svårt för matematik inte heller klarade att se mönster eller konstruera mönsterupprepningar.

– Det är en vardagsupptäckt, inte vetenskapligt belagd.

Hon använde gärna bildkonst i sin matematikundervisning, framför allt geometriska bilder. Detta som inspiration och hjälp för eleverna att träna på att hitta former och mönster. Hon tog med eleverna när Hilma af Klints abstrakta målningar ställdes ut i Umeå, för att därefter måla själva. En flicka i årskurs 3 blev särskilt inspirerad.

– Efter det ändrade hon inställning till matten och började tycka den var rolig!

Brittmari Bohm är universitetsadjunkt och studierektor vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet. Hon undervisar blivande F–3-lärare i matematikdidaktik och är själv före detta 1–7-lärare.

Alla artiklar i temat Skön matematik (6)

ur Lärarförbundets Magasin