Läs senare

NO-lärare ger bra exempel

14 Mar 2016

Det här är ett utmärkt hjälpmedel! Först var jag lite tveksam till innehållet, var det en bok som bara sammanfattade andras arbete? Men ju mer jag läste desto tydligare blev det hur materialet var uppbyggt och skulle kunna användas.

Att arbeta formativt i NO är skriven av Mårten Sahlin, en lärare som läst på, funderat, testat och sedan utvärderat sitt arbete – en mer verklighetsnära bok är svårt att hitta.

I inledningen finns en kort presentation av hans lärarhistoria som beskriver hur han kommit dit han är i dag. Den ger en bild av hur han tänkt, vilka frågor han har haft kring undervisning och hur han vill bygga vidare på erfarenheterna. En central del handlar om att gå ifrån att vara den som förmedlar kunskap till att skapa meningsfulla lektioner och göra eleverna mer aktiva.

Jag håller helt klart med honom om vikten av att ställa eleverna inför problem de förstår och som de kan relatera till. Det gäller att ge dagens elever frågeställningar som utmanar deras förståelse, intresse och nyfikenhet.

Boken är indelad i kapitel som handlar om vad stöttning innebär, att arbeta språkutvecklande samt planering och bedömning för lärande. I slutet finns exempeluppgifter som är kopplade till innehållet. Dessutom finns ett gediget och matnyttigt material på webben. Att boken är förankrad i forskning ger tyngd. Som läsare får du kopplingar till bland andra Lev Vygotskij, Dylan Wiliam och Pauline Gibbons.

En annan, väl genomarbetad del, handlar om hur man kan arbeta med texter. Här finns exempel på argumenterande text, en laborationsrapport och en faktatext. De olika texttyperna bryts ner i olika delar och det finns stödfrågor och checklistor som leder eleverna vidare. Genom att de blir medvetna om vad texten ska innehålla och förmedla blir slutprodukten tydlig.

I kapitlet om bedömning för lärande finns en metod som fångade min uppmärksamhet. Den kallas ”anonym respons till texter” och går ut på att eleverna ska träna sig på att läsa respons. Det är läraren som ger den och eleverna som ska para ihop rätt text med rätt respons. En klurig metod som kräver att de är trygga med varandra och att man arbetat med respons innan.

Språket i boken är enkelt att ta till sig. Texterna är systematiskt uppbyggda och lätta att följa. Ibland kan dock uppmaningar som till exempel ”stötta eleven” eller ”ha utmanande undervisning” vara lite för allmänna eftersom det är svårt att veta vad författaren menar. En sak som skulle förtydliga de mallar som presenteras är om det funnits konkreta elevexempel att förhålla sig till.

Att arbeta formativt i NO är en utmärkt bok för dem som undervisar i NO i årskurs 7–9, men passar även för yngre åldrar. Arbetssättet är lätt att anpassa. Jag har redan använt ett av exemplen i min undervisning och kommer att testa fler.

Att arbeta formativt i NO – Stöttning i klassrummet
Mårten Sahlin
Natur & Kultur

ur Lärarförbundets Magasin