Läs senare

Om oss

Origo är en tidning för lärare i matematik, teknik & naturvetenskap.

Redaktion 

Kontakt

 • Adress: Origo, Box 12239, 102 26 Stockholm
  Besöksadress: Segelbåtsvägen 15 Stora Essingen
  Telefon: 0770-330303
  E-post: origo@lararforbundet.se
 • Annonsering och bilagor
  ConMedia Konsult AB
  Telefon: 08-601 25 20
  E-post: info@conmedia.se
 • Prenumeration och adressändring
  Medlemmar vänder sig till regionkontoret för att ändra adress. Telefon: 0770-33 03 03
  Icke medlemmar kontaktar:
  Lärartidningar Produktion AB
  Telefon: 08-737 66 80
  E-post: prenumeration@larartidningar.se

Karin Södergren, tf chefredaktör och ansvarig utgivare
Telefon: 08-737 6729
E-post: karin.sodergren@lararforbundet.se

Maria Lannvik Duregård, redaktionssekreterare
Telefon: 08-737 67 23
E-post: maria.lannvik.duregard@lararforbundet.se

Ellen Larsson, reporter
Telefon: 08-737 67 72
E-post: ellen.larsson@lararforbundet.se

Karin Björkman, reporter
Telefon: 08-737 65 48
E-post: karin.bjorkman@lararforbundet.se

Ingvar Lagerlöf, reporter
Telefon: 08-737 65 36
E-post: ingvar.lagerlof@lararforbundet.se

Marianne Nordenlöw, reporter
Telefon: 08-737 67 34
E-post: marianne.nordenlow@lararforbundet.se

Mimmi Palm, reporter
Telefon: 08-737 65 02
E-post: mimmi.palm@lararforbundet.se

ur Lärarförbundets Magasin