Ingår i temat
Hitta resurserna
Läs senare

Origos guide till gruvor och galaxer

Gott och blandat. Så kan man sammanfatta vår långa lista med externa resurser. Använd dem som inspiration – det här är bara en bråkdel av allt som finns i landet.

24 Mar 2013

Resurscentrum
Sveriges fem nationella resurscentrum i naturvetenskap, teknik och matematik ska hjälpa och inspirera lärare att skapa intresseväckande undervisning.

Vi listar några exempel på användbara saker som går att hitta på deras hemsidor.

Centrum för tekniken i skolan (Cetis), Linköpings universitet
Cetis har en användbar söktjänst, Nationellt bibliotek i teknik, där du kan söka på teman och få tips på didaktikböcker som passar. Det finns material om det mesta: design, teknikhistoria, elektronik, energi och miljö.

www.liu.se/cetis, www2.bibl.liu.se/cetis

Kemilärarnas Resurscentrum (KRC)
Här finns en uppsjö exempel på praktiska laborationer. På sajten finns bland annat Kemikalendern, tolv kortfilmer om kemin runt omkring oss. Även kursmaterialet Kemiskafferiet, uppdelat i tio moduler som består av alltifrån kemididaktik, teori, elevexperiment till lärardemonstrationer.

www.krc.su.se

 
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Uppsala universitet i samarbete med SLU

Under länken Hands-on-tips hittar du material till praktiskt arbete i skolan som laborationer och undervisningsidéer. Centret ger ut tidningen Bi-lagan som främst innehåller tips på praktiska övningar. En nyhet är söktjänsten Teknik och Natur, som utvecklats i samarbete med bland annat Kemilärarnas resurscentrum och Skolverket.

www.bioresurs.uu.se, www.teknikochnatur.se

Nationellt resurscentrum för fysik, Lunds universitet
På sajten finns bland annat nyheter och rapporter om fysik. Du hittar Veckans frågelåda, med detaljerade svar, och instruktionsmaterial till experiment om alltifrån ellära med trolldeg till ljudets hastighet.
Du hittar även tips på hur man kan studera fysik i nöjesparker och på lekplatser.

www2.fysik.org

Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborg universitet
Stort centrum med innehållsrik webb. Matteverkstaden, till exempel, innehåller laborativt material, bland annat Strävorna med lektionsaktiviteter för olika elevgrupper. NCM står även bakom tidningen Nämnaren, med mera.

www.ncm.gu.se

Resurscentrum för kemi i skolan, Umeå universitet
Det här är inte ett nationellt resurscentrum, utan ett initiativ av Umeå universitet. Här finns nyheter inom området, ordlista och lärarhandledning för experiment i grund- och gymnasieskola. Det går att snabbsöka på lektionstips utifrån hur lång tid du har att förbereda en lektion, undervisningstid, svårighetsgrad och säkerhetsfaktorer. De har även en ny sökfunktion som de kallar Gör din egen indikatorblandning.

www.school.chem.umu.se
Museer
Sverige är ett land med många museer (Riksförbundet Sveriges museer har i dag drygt 180 medlemmar). Vi har valt ut ett fåtal av de museer som har skol-anpassad verksamhet. Länsmuseerna finns inte med på vår lista, men de ska inte glömmas bort. Många satsar hårt på aktiviteter riktade till skolan. Vi har hittat mycket få museer i norra Sverige som arbetar med skolverksamhet i naturvetenskap, teknik och matematik. Tipsa oss gärna!

Falu gruva
Erbjuder program utformade efter läroplanens mål i kemi och teknik, historia, geografi och samhällskunskap. Guidade visningar riktade till olika åldrar. På hemsidan hittas förberedande bakgrundsfakta med diskussionsfrågor.

www.falugruva.se

Musik/Teatermuseet
Visnings- och workshopbaserad verksamhet för alla åldrar, med kopplingar till NO, teknik, samhällskunskap och estetiska ämnen. Tillverka instrument och reflektera över vad ljud är och hur det uppstår. Det finns färdiga uppgifter att använda under besöket eller i klassrummet.

www.musikmuseet.se

Naturhistoriska riksmuseet
Guidade turer och lektioner om museets utställningar. Även skaparverkstad. Förberedande studiematerial finns till alla utställningar. På hemsidan finns fakta om det mesta, bland annat söktjänsten Den virtuella floran med detaljerade fakta om växter och allt ätbart från naturen.

www.nrm.se, linnaeus.nrm.se/flora
Fler museer
Aeroseum, Göteborg
www.aeroseum.se

 

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, Jokkmokk,
www.ajtte.com

 

Arkitekturmuseet, Stockholm
www.arkitekturmuseet.se
 

Aquaria vattenmuseum, Stockholm
www.aquaria.se
 

Biologiska museet, Stockholm
www.biologiskamuseet.com
 

Evolutionsmuseet, Uppsala
www.evolutionsmuseet.uu.se

 

Flygvapenmuseet, Linköping
www.flygvapenmuseum.se
 

Göteborgs Maritima Centrum,Göteborg
www.maritiman.se
 

Havets hus, Lysekil
www.havetshus.lysekil.se
 

Livets museum, Lund
www.livetsmuseum.wordpress.com
 

Medelhavsmuseet, Stockholm
www.varldskulturmuseerna.se/medelhavsmuseet

 

Medicinhistoriska museet, Göteborg
www.sahlgrenska.se/museum
 

Murberget, Härsnösand
www.murberget.se
 

Nobelmuseet, Stockholm (se reportaget här)
www.nobelmuseum.se
 

Observatoriemuseet, Stockholm
www.observatoriet.kva.se
 

Pythagoras industrimuseum, Norrtälje
www.pythagorasmuseum.se
 

Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborg
www.sjofartsmuseum.goteborg.se
 

Sjöhistoriska museet, Stockholm
www.sjohistoriska.se
 

Spårvägsmuseet, Stockholm
www.sparvagsmuseet.sl.se
 

Svartviks industriminnen, Sundsvall
www.svartviksindustriminnen.sundsvall.se
 

Tumba Bruksmuseum, Botkyrka (Stockholm)
www.tumbabruksmuseum.se
 

Tycho Brahe observatorier, Malmö
www.tbobs.se

 

Vasamuseet, Stockholm
www.vasamuseet.seFoto: Staffan Waerndt

Universitet

Många högskolor och universitet erbjuder intressanta aktiviteter och undervisningsmaterial till skolor. Kolla vad universitetet eller högskolan nära dig kan erbjuda, här är bara några exempel.

ForskarFredag
Ett EU-finansierat projekt där högskolor, universitet, regionförbund, kommuner och Science center anordnar lokala evenemang sista fredagen i september varje år. Aktiviteterna kan handla om alltifrån experiment och utställningar till vetenskapsshower och tävlingar. En populär punkt är Låna en forskare, där skolklasser kan få besök av en sådan. En annan är det årliga, nationella forskningsprojektet Massexperiment, där elever runt om i landet får hjälpa forskare att samla in data inom ett tema. Materialet sammanställs i en populärvetenskaplig rapport.

www.forskarfredag.se

Levande frågelådan
Finns på universiteten i Stockholm, Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Målgrupp mellanstadiet. Eleverna bjuds in till en halvdag för att få svar på frågor som de förberett och skickat in före besöket, med inriktning matematik, naturvetenskap och teknik. Sedan svarar forskare på frågorna med hjälp av förklarande experiment.

www.frageladan.se

Naturens Hus
Tillhör Vetenskapens hus och ligger i Bergianska trädgården i Stockholm. Elevaktiviteter med experiment och upptäcktsvandringar. Syftet är bland annat att skapa engagemang för miljöfrågor.

www.vetenskapenshus.se/naturens-hus

Stockholms universitet
Här kan man anlita forskare som föredragshållare på skolan, eller besöka universitetet och hitta hjälpmaterial för att göra en Mattemarknad. Då arbetar eleverna med problemlösning som dokumenteras med hjälp av skärmar eller plakat. Universitetet håller även i aktiviteter på Vetenskapens hus.

www.math.su.se/skola

Sveriges Lantbruksuniversitet
Här finns en uppsjö av faktamaterial att använda i undervisningen. Framförallt Artdatabanken, med det mesta om flora och fauna.

www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken

Uppsala universitet – Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap
Anordnar Scifest Uppsala, en vetenskapsfestival för skolelever om naturvetenskap och teknik. Riktad till åldrarna sju till arton år. Här lyfter utställare från universitet, kommuner och företag fram inspirerande unga forskare. Universitetet har även särskilda besöksdagar med olika aktiviteter.

www.teknat.uu.se, www.scifest.uu.se

Vetenskapens hus
Ett samarbete mellan KTH och Stockholms universitet med syfte att låta unga pröva på naturvetenskap och lyfta miljöfrågorna. Elever handleds i laborationer av lärare, forskare eller studenter.

www.vetenskapenshus.se

Myndigheter
Det går att hitta mängder av inspiration på våra myndigheters hemsidor: enkla fakta som kan användas i undervisningen, lektionsmaterial, lärarhandledningar eller erbjudanden om studiebesök. Här är fyra av dem som har extra mycket att erbjuda inom naturvetenskap och teknik.

Energimyndigheten
På webbplatsen för skolan finns lärarhandledningar, lektionsupplägg och tips på experiment för alla årskurser. Även en faktabas och energispartips samt information om olika regionala projekt, till exempel Futurize – energi för framtiden, där elever får i uppdrag att ordna källsortering i skolan och satsa mer på närproducerad mat.

www.energikunskap.se

Kemikalieinspektionen
Här hittar du en interaktiv tjänst riktad till unga, Kemikaliehuset, där elever kan ta reda på vilka kemikalier som finns i hemmet, rum för rum. Även enkla fakta om kemikalier och de nya farosymbolerna på kemiska produkter.

www.kemi.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Erbjuder utbildningsmaterial med koppling till kurs- och ämnesplaner i geografi, kemi, biologi och idrott och hälsa. Fokus ligger på samhällsskydd och beredskap i elevens närmiljö men även på ett internationellt och globalt plan. På sajten finns Informationssäkerhetsskolan, för elever i år 4 och 5, om säker informationshantering.

www.msb.se, isa.msb.se
Föreningar och organisationer
Föreningar och organisationer av olika slag engagerar sig ofta i skolan och utformar material som är anpassade efter kursplanerna. I vår lista presenterar vi några av dem som har lättillgänglig information riktade till lärare och elever på sin hemsida.

 
Naturskolor

Naturskolor finns runt om i Sverige och fungerar som en resurs för skolor. De arbetar med utomhuspedagogik och platsbaserat lärande. På hemsidan hittas alla landets naturskolor.

www.naturskola.se

Naturskyddsföreningen
Står bakom projektet Energifallet, ett utbildningsmaterial om energi och hållbar utveckling. Materialet består av handledningar och lektionspaket med övningar för olika årskurser.

www.naturskyddsforeningen.se

Röda korset
Inlärningsmaterial för skolor, bland annat om droger och alkohol.

www.redcross.se/skolsajt

Skogen i skolan
Finns i elva regioner i Sverige och är ett samarbete mellan skolan, Skogsstyrelsen, skogsföretag och organisationer. Har lärarhandledningar, elevövningar och en skolskogslåda som är ett pedagogiskt ”komma-igång-paket” för utomhusundervisning i skogar i närområdet.

www.skogeniskolan.se

Snilleblixtarna
En ideell förening vars koncept handlar om att skapa intresse för teknik, uppfinningar och entreprenörskap hos elever på låg- och mellanstadiet. Varje del ger eleverna träning i grupparbete, presentationsteknik och dokumentering.

www.snilleblixtarna.se

Sportfiskarna
Klassdraget är Sportfiskarnas, Jägarförbundets och fiskeredskapsbranschens satsning på skolan. Syftet är att intressera skolbarn för fiske och friluftsliv. Sponsorer står för gratis fiskeutrusning.

www.sportfiskarna.se/klassdraget

WWF
Under länken Elevrum finns undervisningsmaterial, till exempel interaktiva övningar, filmer och tips på projektarbeten.

www.wwf.se

 Foto: Hans M Karlsson

Företag
En hel del företag utformar undervisningsmaterial riktat till lärare och elever. Visst bör man förhålla sig kritisk till kommersiella avsändare men det går att hitta relativt neutralt material som kan vara användbart i undervisningen. Men som alltid: granska materialet före användning och upplys eleverna om vem avsändaren är.

E-on
Har utvecklat studiematerialet Vill du bli ett energigeni? Om energi, vad det är och för- och nackdelar med olika energikällor. Riktat till årskurs 4–6.

www.eon.se

Plast- och kemiföretagen
En av intresseorganisationerna bakom Kemins Dag (11–12 oktober), i år med tema vatten. Ger ut tidningen Allkemi riktad till årskurs 7–9. Har även material på hemsidan, främst riktat till kemilärare.

www.plastkemiforetagen.se

Svenskt Näringsliv
Driver något som kallas för Samverkan mellan skola och näringsliv. Erbjuder skolmaterial i klassuppsättningar. Handlar mycket om entreprenörskap men även om miljöfrågor och matematik. Även handledning och faktabaserad information till lärare samt förberedande information inför prao och praktik.

www.svensktnaringsliv.se/skola/verktyg

Teknikföretagen
Anordnar en skolturné, Teknikspanarna, där unga ingenjörer reser runt till skolor i Sverige och har lektioner om teknikens betydelse i vardagen. Material kopplat till kursplanen ingår i konceptet. Utformar även det interaktiva materialet Problemlösarna – Sveriges störigaste klass, där elever i årskurs 8 och 9 får prova på hur det är att arbeta som ingenjör genom att lösa ingenjörsuppdrag formulerade av företag.

www.teknikforetagen.se, www.problemlosarna.nu, www.teknikspanarna.se
Tävlingar
Syftet bakom tävlingarna riktade till skolor kan variera. Det kan finnas ett vinstsyfte, de kan vara ett sätt att öka skolelevers intresse för ett visst ämne eller bara ett sätt att bidra till rolig undervisning. Här är några av de mest populära:

Finn upp
Tekniktävling som tar avstamp i entreprenöriellt lärande. Tävlingen anordnas vart tredje år och har olika sponsorer från gång till gång. Årskurs 6–9.

www.finnupp.se

First Lego League
Eleverna tävlar i att bygga legorobotar. Anordnas av organisationen First Scandinavia i samarbete med bland andra Statoil och Lego. Årskurs 4–9.

www.firstscandinavia.org

Future City
Ämnesöverskridande tävling för högstadiet med entreprenöriellt lärande som utgångspunkt. Flera arrangörer, bland annat Sveriges byggindustrier och Trafikverket.

www.futurecity.nu

Kängurun – Matematikens Hopp
Bakom tävlingen står den internationella rörelsen Kangourou sans Frontières. 2010 deltog 40 länder. För alla åldrar. I Sverige håller NCM i trådarna.

www.ncm.gu.se/kangaru

Pythagoras Quest
Sydsvenska Industri- och handelskammarens årliga matematiktävling för högstadiet. Eleverna tävlar i lag, först i en distriktstävling och sedan i en riksfinal. Prissumman är på totalt 120 000 kronor.

www.pythagorasquest.se

Skogens mästare
Anordnas av Skogen i skolan i samarbete med bland andra skogsindustrin, Naturvårdsverket, LRF och Världs-naturfonden. Riktar sig till högstadiet och består av en teoretisk och en praktisk del.

skogeniskolan.se/kategori/skogens-mastare

Skolornas matematiktävling
Problemlösning för gymnasiet där vinnarna får vara med i en internationell matematikolympiad. Tävlingen arrangeras av den ideella föreningen Svenska matematikersamfundet. Föreningen har skrivit ett stort sponsoravtal med hedgefondfirman Brummer & Partners.

www.mattetavling.se

Sigmaåttan
Nordisk mattetävling för årskurs 8. Anordnas ideellt men fick tidigare pengar från Nordiska ministerrådet och Myndigheten för Skolutveckling.

www.sigma8.se

Teknikåttan
Frågetävling i naturvetenskap och teknik för årskurs 8. Högskolor och universitet är tävlingsansvariga i sina respektive regioner.

www.teknikattan.se

Wallenbergs fysikpris
För gymnasieelever på naturvetenskapliga eller tekniska program. Ordnas av Svenska Fysikersamfundet med pengar från Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Vinnarna deltar i Fysikolymp-iaden, som senast avgjordes i Tallinn.

www.fysikersamfundet.se

Årets Teknikutbildning
Tävling sponsrad av Teknikföretagen där 25 grundskolor vinner 50 000 kronor vardera. Under tio år satsar Arbets-givarorganisationen 50 miljoner kronor.

www.teknikforetagen.se. Klicka på Vi arbetar med, Utbildning, Årets teknikutbildning.
Science Center
Totalt finns det arton Science Center i Sverige, från Teknikens hus i Luleå till Vattenhallen i Lund. På Föreningen Svenska Science Centers hemsida hittar du alla. Deras gemensamma syfte är att levandegöra vetenskap inom framförallt teknik och naturvetenskap med hjälp av upplevelser av alla möjliga slag.
www.fssc.se

Fenomenmagasinet, Linköping
En experimentverkstad som fokuserar på hur man kan förstå vardagliga fenomen som optik, människokroppen och elektricitet – att göra det komplicerade enkelt. Deras skolprogram handlar om allt-ifrån korallrevens ekologi till rymden och sex och samlevnad. Utgår ofta från frågeställningar i vardagen, som varför håret kan bli elektriskt och vad som händer med de köttbullar som man stoppar i sig. Riktar sig till både grundskola och gymnasiet. Anpassar även besöket efter önskemål.

www.fenomenmagasinet.se

Visualiseringscenter C, Norrköping
Vill ge elever ökad förståelse för vad vetenskaplig visualisering är och hur man kan använda modern teknik som ett verktyg för att söka kunskap. Den permanenta utställningen Att visa det man inte kan se, med fokus på medicin, astronomi, film och datorspel, är en hybrid mellan interaktiv teknik, laborationer och berättelser i bild. Förberedande lärarhandledningar finns på sajten. Besök kan anpassas efter enskilt ämne.

www.visualiseringscenter.se

Universeum, Göteborg
Nordens största science center. Erbjuder guidade turer på en yta av 8 000 kvadratmeter eller lånar ut ryggsäckar med självinstruerande material för upptäcktsfärd på egen hand. Förberedelsematerial finns. Våningarna rymmer alltifrån tropisk skog till akvarium, apor och giftiga djur. Syftet är att påverka barns och ungdomars attityd till naturvetenskap, teknik och matematik och ge insikt i hur naturen kan inspirera till ny teknik.

www.universeum.se
Fler Science Center
Balthazar, Skövde
www.balthazar.skovde.se

Dalénium, Stenstorp
www.dalenium.com

Faktotum, Eskilstuna
www.eskilstuna.se/stadsmuseet

Molekylverkstan, Stenungsund
www.molekylverkstan.com

Navet, Borås
www.navet.com

Technicus, Härnösand
www.technichus.se

Tekniska museet, Stockholm
www.tekniskamuseet.se

Tom Tits Experiment, Södertälje
www.tomtit.se

Upptech, Jönköping
www.skola.jonkoping.se/upptech

 
 
 
”Jag jobbar mycket innan besöket”
Vilka externa resurser använder du?
– Vi använder oss ganska mycket av Malmös museer. Tekniska museet är jättebra och skolanpassat. Jag är tacksam för att UR har öppnat så att man kommer åt allt.

– I NO letar jag efter direkta källor. När vi arbetar med människans påverkan på naturen använde jag till exempel ett elevmaterial från Baltic Sea 2020. Det är gratis och aktuellt. Jag brukar också kolla in utbudet.se, en sida med gratis skolmaterial. Men man måste vara medveten om att det är företag som marknadsför sig själva som står bakom det.

Vilken roll spelar externa resurser i din undervisning?
– I och med att jag försöker variera min undervisning så bygger jag in alla mål i teman. Externa resurser är ett viktigt komplement. Det är viktigt att vi i skolan försöker lämna klassrummet.

Hur använder du externa resurser?
– Jag jobbar ganska mycket innan besöket och inte så mycket efter. För att eleverna ska ha nytta av det krävs förkunskaper. Vi var till exempel på en återvinningscentral, vilket innebar otroligt många nya begrepp. Ska de lyssna och förstå måste de ha begreppsbilden klar för sig och ha en grundläggande förståelse. Även om vi är på plats, kan det bli väldigt abstrakt.
Marina Hägg, matematik- och NO-lärare 1–7 i Malmö friskola, använder externa resurser för att variera undervisningen.

 
”De hittar tekniska system på torget”
Vilka externa resurser använder du?
– Vi är ute ganska mycket, mina elever får ofta undersöka olika saker ute på stan. Det kan vara både anspråkslösa saker i närområdet och på museer i city.

Vad gör ni när ni är utomhus?
– Till exempel skickade jag ut mina elever till ett torg nära skolan, där de fick hitta en teknisk innovation eller ett tekniskt system. Sedan fick de beskriva det och värdera det utifrån bland annat funktion, estetik och tillgänglighet. Man kan också vara ute på mattetimmarna och använda byggnader och annat för att exempelvis skapa roliga geometriuppgifter.

Vilka är dina bästa museitips?
– Jag använder flera museer, både i mindre grupper och helklass. Tekniska museet är en favorit, bland annat är deras utställning om kommunikation väldigt bra. Men ibland får eleverna åka dit på egen hand i mindre grupp, och då kan de till exempel få i uppgift att göra en laboration på Teknorama. Naturhistoriska riksmuseet är också mycket bra.
Joakim Dembro är lärare i matematik, NO-ämnen och teknik på Skarpnäcks skola i Stockholm. Han låter eleverna laborera på Teknorama.

 

”Jag vill prova Finn upp i tekniken”
Vilka externa resurser använder du?
– Vi bor i Nynäshamn. Att åka till Stockholm tar minst en timme, vilket leder till att vi inte gör det så ofta. Men vi har olika temadagar då vi varit på Tekniska museet och Skansen. Vi har Naturskolan i Nynäshamn. Varje år åker till exempel årskurs 6 till Alhagens våtmark.

Vilken roll spelar de i din undervisning?
– Jag är ganska ny på skolan och har inte hunnit vara med om så mycket, men jag vill till exempel prova Finn Upp i tekniken. Jag håller på att undersöka vad det finns för olika resurser i ämnet. Jag tänker också kolla vad det finns för tävlingar i NO. Det skulle vara intressant att se var vi befinner oss kunskapsmässigt i Stockholm.

Robert Hatton är matematik- och NO-lärare 7–9 i Viaskolan i Nynäshamn och undersöker vad det finns för tävlingar i NO.

 
”Digitala möten öppnar klassrummet”
Vilka externa resurser använder du?
– I både matematik- och NO-undervisningen finns mängder av digitala resurser. På Youtube kan eleverna både titta på mattefilmer och spela in och lägga ut egna. En styrka är att det går att stoppa filmen och diskutera ett visst moment. I NO-undervisningen använder jag appar för att till exempel titta på stjärnor eller studera människokroppen i 3D.

– Skype öppnar klassrummet. Jag kan till exempel skypa med elever inför ett matteprov eller ha kontakt med någon som är sjuk eller bortrest. Nyligen hade min högstadieklass kontakt med en fyra i Skåne som ville veta hur det var i Köping. En kontakt som jag fick på Twitter, mitt utökade kollegium. På Skype in the Classrum kan lärare gå in och söka eller skapa projekt i hela världen.

Vilken roll spelar externa resurser i din undervisning?
– Jag bygger i stort sett all min undervisning på digitala resurser och skulle inte kunna jobba på en skola som inte är en-till-en. Jag är för digital! Jag använder till exempel Google Drive för att dela texter med eleverna. De kan också dela texter med varandra. Det är ett ovärderligt verktyg i formativ bedömning.

Finns det några svårigheter?
– Att använda digitala resurser sätter fokus på källkritik. Eleverna måste lära sig att söka olika källor, granska och värdera dem.

– Man kan inte ”köpa” allt. Eleverna måste lära sig att granska sidor källkritiskt. Något som är viktigt att lära sig enligt styrdokumenten.

Lindas favoritsajter: Skype in the Classroom, Google Earth, Google drive, Mincraft-spel i undervisningen, Geogebra, SketchUp, Avogadro.
Favoritappar: Organs, Skywalk, Atoms, EAW, VideoPhysics
Linda Larsson är matematik- och NO-lärare i årskurs 7 och 8 i Karlbergsskolan i Köping. Att alla elever har egna datorer skapar oändliga möjligheter, tycker hon.

ur Lärarförbundets Magasin