Ingår i temat
Lämna klassrummet!
Läs senare

Räkna med skogen

Nationella proven visade att eleverna behöver öva mer på de fyra räknesätten. Utemiljön gör matematiken konkret, anser Solveig Liljehammar, lärare i klass 3 i Viaskolan i Nynäshamn.

03 Sep 2009

Klassen kommer gående i rask fart. Promenaden går genom olika bostadsområden och in i ett naturområde. Efter en stund kommer eleverna fram till en skogsstig som slingrar fram genom vårens sista vitsippor. Några springer ystert iväg över fältet och väntar in varandra under tallen.

– Det här är vårt favoritställe. Har vi heldag tar vi vägen med brant backe och får röra ordentligt på oss. Många är vana från förskolan att vara ute mycket. Att alla kan reglerna gör att jag kan släppa dem fria. Det är enkelt att gå i väg.

Solveig Liljehammar, lärare i klass 3 i Viaskolan i Nynäshamn, packar upp olika mått ur ryggsäcken, delar in eleverna i par och påminner om hur uppdragskorten fungerar. Hon går igenom måtten. Deci betyder tio och kilo tusen, kommer eleverna ihåg. I dag ska de arbeta med geometriska former, att mäta volym och längd samt med de fyra räknesätten. Eleverna behöver öva på hur de är uppbyggda, berättar hon.

Paren försvinner åt olika håll med en liten lapp där det står vilken uppgift de ska arbeta med. De letar, samlar och samtalar. Begrepp och enheter som omkrets, triangel och meter används flitigt. Alla arbetar energiskt i olika tempo. När de är klara ska de redovisa för Solveig Liljehammar eller lärarassistent Erika Mohlin.

Kalle och Emilia ska göra en triangel av pinnar och beräkna omkretsen. De mäter och räknar snabbt ut att 15 + 15 + 14 = 44.

Adrian och Ellen ska dela 50 med 10 och samlar en stor hög med kottar.

Filip och Tova ska mäta ut en sträcka på sex meter och lägga en pinne på mitten. Sex meter är längre än de trott, konstaterar de förvånat, när måttbandet visar att pinnstrecket bara är tre meter.

– Att ha matte i skogen är kul. Man får frisk luft. Vi får göra roliga saker, förklarar Filip, och hämtar en ny lapp med uppgiften att visa 24/3.

– Det blir tre högar med åtta i varje, säger Tova.

– Man kan tänka att 8 gånger 3 är lika med 24, säger Filip.

Några par arbetar raskt igenom många av uppdragen. Andra sitter länge, prövar och funderar. Efter ett rejält arbetspass visslar Solveig Liljehammar till sig klassen. Dags för tio minuter fri lek. Det gäller att vara lyhörd för när eleverna börjar tröttna och bryta aktiviteten när den är på topp.

Det finns många fördelar med att lämna klassrummet, tycker hon.

– Ute får eleverna arbeta i sin egen takt på ett annat sätt än inne. Allt hinns med ändå. Även om alla inte gjorde alla uppdrag hinner de tänka igenom det de gör ordentligt. Vi har alltid roligt. Då lär de sig.

Nästa uppgift är att spela teater. Eleverna delas in i grupper om fyra. Solveig Liljehammar påminner om hur de gjorde sist och spelar upp en liten scen där hon föreställer en gammal gumma som går fram och tillbaka tre gånger till brunnen. Varje gång hämtar hon fyra liter vatten. Det gäller att gissa rätt tal.

– Det blir 3 x 4, säger Rebecka.

Grupperna diskuterar och repeterar fram sina scener. Innan de ska spela upp dem pratar de igenom vad som karakteriserar en bra publik. Föreställningen kan börja.

– Välkommen till matteshowen mitt i skogen. Kevins grupp kan starta! säger Solveig och riktar fokus på aktörerna.

Den ena scenen efter den andra spelas upp. Flera grupper har valt affärer som tema. Alla är noga med att samtliga medlemmar ska ha en roll. Publiken gissar oftast rätt tal. Varje grupp tackas med en varm applåd.

– Förutom matematik tränar eleverna muntlig framställning, att lyssna och samarbete.

Det envisa duggregnet tilltar. Dagen avslutas med en värmande lek där alla jagar runt och kollar siffror på varandras ryggar. Efter två omgångar har temperaturen stigit betydligt. Leken General och spion är populär.

I två veckor har räknesätten stått i fokus, berättar Solveig Liljehammar.

– På nationella provet i matematik upptäckte jag att klassen behövde träna mer på dem, framför allt på multiplikation och division. Nu har vi arbetat med räknesätten i två veckor. Det är tydlig skillnad. Jag är så imponerad av hur de tar till sig begreppen. De vill verkligen lära sig.

Klassen är van att arbeta utomhus. I klass 1 och 2 var de ute en förmiddag i veckan och hade matte, NO eller tränade lägesord på engelska. Ibland har de temadagar.

Det är viktigt att arbeta på många olika sätt och vara i olika lärmiljöer, anser hon.

– Jag försöker göra något av det vi håller på med i klassrummet utomhus så att vi får det från olika håll. I klass 1 handlade det mycket om geometriska former. Jag satte upp enkla former på träd i skogen och kunde till exempel be dem att springa till triangeln. Att mäta utomhus fungerar ypperligt.

Att göra något själv ger större förståelse än att bara räkna i boken.

– Får man lägga formerna, känna på dem och sedan mäta omkretsen blir det konkret.

Upplevelsen är central. Årstiderna bjuder på olika utmaningar. Det är viktigt att vara ute i alla väder. I klass 1 gjorde eleverna till exempel 100 snöbollar och räknade och räknade. Allt har sin tjusning, tycker Solveig Liljehammar.

– Det blir en helt annan stämning i gruppen. Innan vi gick ut i dag hade vi en konflikt och jag undrade hur det skulle gå, men så fort vi kom ut var det borta. De jobbar otroligt bra ute och är verkligen på hugget!

Viaskolan har mycket samarbete med Naturskolan i Nynäshamn. Alla klasser är där en gång om året. Många lärare har gått kurser i utomhuspedagogik. Solveig Liljehammar, som har sin första klass efter utbildningen, har ännu inte hunnit gå någon, men skulle gärna lära sig mer om hur man kan arbeta med problemlösning utomhus. Idéer hittar hon på olika ställen och vidareutvecklar så att de passar det de arbetar med.

– Allt blir inte bra. Men det lär man sig också av.

Hon poängterar att det kan vara klokt att börja i liten skala och utveckla efter hand.

– Använd skolgården. Det finns många räknelekar att träna till exempel ordnings­talen med.

Naturskolor

Den första Naturskolan invigdes 1982 i Klippans kommun. 1985 bildades ”Föreningen för naturskola och fältpedagogik”. I dag finns omkring 90 Naturskolor i landet. www.naturskola.se

Naturskolan i Nynäshamn tar emot barn och elever från 3 till 16 år. Skolklasser besöker Naturskolan en gång per läsår. Olika årskurser arbetar med olika teman. www.nynashamnsnaturskola.se

Läs mer: Naturskoleföreningen har gett ut två böcker om att arbeta med matematik utomhus. Leka och lära matematik ute vänder sig till förskolan. Att lära in matematik ute, som vänder sig till lärare som arbetar med år F–9, kommer under hösten att kompletteras med mer material för högstadiet.

ur Lärarförbundets Magasin