Läs senare

Så uppgraderar du lärarkalendern

Trött på din gamla lärarkalender? Det finns många skäl att byta till något mer modernt. Det är enkelt att fixa en kalender i datorn, mobilen och surfplattan – och att dela den med andra.

01 Sep 2015
Så uppgraderar du lärarkalendern
Foto: Spektra design

Nya, digitala gratis­tjänster utmanar papperskalendern, och i takt med att vi skaffar smarta telefoner blir de allt smidigare. Google Kalender och Microsofts Outlook Kalender är de mest populära, och de fungerar på samma sätt. Du kan logga in från valfri internetdator, men du kan även installera en app på telefonen, surfplattan eller smartklockan. På så sätt kan du alltid ha full koll på dina möten – oavsett var du är.

Koll på deltagarna

Det finns många fördelar med en digital kalender. Eftersom de flesta alltid har mobilen med sig blir det en sak mindre att släpa på – och tack vare lösenordsskyddet finns det ingen risk att obehöriga kan läsa vad du har skrivit. En annan fördel är att du slipper föra över information till en ny kalender när läsåret är slut, och till skillnad från en papperskalender går den digitala inte att tappa bort.

Men den stora poängen är att det är enkelt att jobba tillsammans med andra. Den som exempelvis håller i ett kollegiemöte kan skicka ut inbjudan via kalendern. Deltagaren tackar ja med ett enkelt klick, och då hamnar mötet direkt i hans eller hennes kalender. Mötesledaren kan förstås även se vilka som tänker delta – och om mötet ställs in eller flyttas går detta att göra för alla deltagare.

Dela hela kalendern

Det är även möjligt att dela hela kalendrar. Ni kan exempelvis skapa en gemensam kalender för alla lärare – och lägga in studiedagar, friluftsdagar, kollegie­möten och andra gemensamma aktiviteter här. På samma sätt går det att skapa separata kalendrar för allt från den egna familjen till fackklubbens styrelse. Det går även att göra kalendrar för sådant som rör alla elever helt offentliga, så att vem som helst får tillgång till dem.

Du väljer själv hur många kalendrar du vill använda, och du kan visa dem med olika färg. Det går dessutom snabbt att dölja en viss kalender om det blir för rörigt.

Den stora nackdelen med en digital kalender handlar förstås om integriteten. Många tycker att det känns obehagligt att ge företag som Google tillgång till den här informationen. I början känns också inmatningen i kalendern betydligt krångligare än att använda papper och penna. Det är dock en vanesak, och problemet går som regel snabbt över.

 

1 Välj vilken kalender du vill använda. Google Kalender calendar.google.se är knuten till Gmail, och om du redan har en Gmail-adress kan du logga in direkt. I annat fall skaffar du ett nytt konto genom att klicka på Skapa ett konto.

Huvudkonkurrenten Microsofts kalender är på motsvarande sätt kopplad till Outlook, Hotmail och Live. Du loggar in eller registrerar dig på calendar.live.com.

2 Du kommer åt din kalender genom att logga in på valfri internetdator, men det smidigaste är att använda en app i mobilen.

Om du har Android finns Google-kalendern redan inbyggd, medan du laddar hem Microsofts kalender genom att söka efter Outlook i Google Play.

Iphone-användare kan söka efter Google Calendar eller Outlook for iOS i App Store. Det går också att synkronisera den kalender som finns inbyggd i Iphone. Välj Inställningar, sedan E-post, kontakter, kalendrar, därefter Lägg till konto. Peka på Google eller Outlook.com och logga in.

3 När du öppnar din kalender väljer du hur den ska visas. Du kan växla mellan Dag, Vecka och Månad, och det går även att välja Uppgift (i Outlook: Dagordning) för att visa dina närmaste möten och bokningar.

4 För att lägga till ett nytt möte väljer du Skapa (i Outlook: Ny) och anger datum, tid och plats. Du kan även bestämma om mötet ska upprepas (exempelvis varje vecka) och om du vill ha påminnelser i förväg. Om du vill bjuda in andra deltagare väljer du Lägg till gäster (i Outlook: Deltagare). Genom att fylla i deras mejladress skickar du över en inbjudan. Klicka sedan på mötet i din kalender för att se vilka som har anmält sig.

5 Du kan inte bara bjuda in personer till enskilda möten. Du kan även dela hela kalendrar. I Google gör du det genom att klicka på pilen vid Mina kalendrar och välja Skapa ny kalender. Du kan göra den helt offentlig eller välja Dela med särskilda personer. I Outlook väljer du Ny, Kalender, och för att dela den väljer du Redigera delning.

6 Allt du gör i din kalender uppdateras automatiskt överallt. Så länge en dator, smarttelefon eller surfplatta är uppkopplad får den hela tiden den senaste kalendern.

ur Lärarförbundets Magasin