Läs senare

Smarta strategier hjälper eleverna

12 Okt 2015

I sommar har jag läst en bok som verkligen satt fart på tankeverksamheten. Jag blev rejält utmanad och började reflektera över hur jag själv använder texter med mina elever.

Huvudbudskapet i Att läsa faktatexter, av den kanadensiska läraren och läsmentorn Adrienne Gear, handlar om att få elever att tänka om texter. Något hon visar en väl strukturerad och metodisk väg för. I boken presenteras fem olika strategier på hur man kan möta texter, främst inom samhälls- och naturorienterande ämnen.

Den första strategin handlar om att zooma in, det vill säga att fokusera på det som är viktigt i texten. De följande stegen innebär att ställa frågor, att avgöra vad som är viktigt, att göra kopplingar till sådant man redan känner till samt slutligen att transformera, alltså omvandla det man läser för att utveckla sitt tänkande.

Ett begrepp som lyfts fram är inferens. Jag hittar ingen bra svensk definition, men författaren beskriver det som att man drar en slutsats av det som beskrivs, men inte skrivs ut. Att helt enkelt lista ut vad författaren INTE talar om. Detta är centralt för hur man angriper texter och gör dem till sina egna. Att bara återge ren fakta räcker inte för att ge djup i kunskaperna.

Själv fastnade jag mycket för strategin att avgöra vad som är viktigt, där det bland annat finns en modell där man gör om rubriker till frågor. Det leder till att eleven börjar reflektera över vad den ska läsa och skapar sig en bild av innehållet. Modellen skapar även nya frågor som gör att man går vidare i sitt tänkande.

Även kapitlet om att transformera, att träna sig i att omforma det man läser till ett eget tänkande för att skapa en djupare förståelse, är spännande. Språket är stundtals lite klurigt och formellt i de exempel som vänder sig till elever, men det går att göra om och begripligt. En bra detalj är de små rutor som belyser viktiga delar av avsnittet eller har citat av andra forskare.

Jag hittar mycket användbart. Bäst fungerar det förmodligen om flera lärare samarbetar kring strategierna och hittar gemensamma sätt att använda modellerna i undervisningen.

Boken är bra för alla lärare som använder text i sin undervisning. Den vänder sig främst till lärare i årskurs 1–6, men tankesättet och de flesta modellerna fungerar även för år 7–9. Jag kommer att testa!

Undervisning i kritisk och reflekterande läsning
Adrienne Gear
Natur & Kultur

ur Lärarförbundets Magasin