Läs senare

Sträck på er, mattelärare!

av Helena Reistad
23 Jan 2017
23 Jan 2017

Jag blev genuint glad när Pisa-resultaten kom. Det är förstås roligt att få bättre resultat i en internationell jämförelse, men framför allt blev jag glad för Sveriges lärares och elevers skull. En vanlig fråga i debatten har varit om Jan Björklund eller Gustav Fridolin (eller någon annan) politiker ska ta åt sig äran. Men det är ju ni som är i klassrummen varje dag som har gjort jobbet!

Det finns förstås faktorer som kommit till tack vare politiska beslut. Jag tror exempelvis att Matematiklyftet kan ha hjälpt till att förbättra undervisningen på många skolor. Det har gett fler lärare chansen till kollegialt lärande och utbyte som de inte haft förut och fler har börjat jobba enligt metoder som är vetenskapligt förankrade. Men fortfarande är det ju ni som har lagt in den där extra växeln, som har stått för det kollegiala samtalet, som har vågat ompröva er undervisning, som har slitit för att hinna se och möta varje elev där hen befinner sig.

Nu hoppas jag framför allt  att två saker kommer ut av de nya resultaten. För det första önskar jag att problemen med likvär­­digheten, som var ett av de stora varningstecknen i undersökningen, verkligen tas på allvar och att vi snart får se konkreta åtgärder.

För det andra hoppas jag att de nya resultaten ger skolan lite arbetsro. Det tär att vara en del av en ifrågasatt organisation, som dessutom är ett ständigt politiskt slagträ. Med större tilltro till er som jobbar i skolan, tror jag att vi har en ljus framtid att se an!

ur Lärarförbundets Magasin