Tema
Läs senare

Goda grannar

23 Nov 2015

Illustration: Spektra design

Origo nr 6 2015 Mindre katederundervisning, större helhetssyn och fler ämnesövergripande temaarbeten. Det är några av ingredienserna i den nya läroplan som träder i kraft i Finland nästa höst – men vår framgångsrika granne i öst är långtifrån ensam. Samma trender och tendenser går igenom i alla de nordiska ländernas läroplaner, visar Origos kartläggning.

Alla artiklar i temat Goda grannar (6)

ur Lärarförbundets Magasin